Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unei instituţii pentru efectuarea unui studiu sociologic a de evaluare a staţiilor radio şi TV locale/regionale

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru angajarea unei instituţii specializate care va efectua un studiu sociologic de evaluare a audienţei staţiilor locale/regionale de radio şi TV, membre ale reţelei posturilor TV/radio regionale din Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană şi UTA Găgăuzia (va fi studiată activitatea a 10 posturi radio şi 14 posturi TV).

Obiective specifice:

  • estimarea audienţei actuale şi celei potenţiale ale staţiilor locale de radio şi TV;
  • evaluarea programelor de radio şi TV de către publicul comunitar.

Durata

Studiul sociologic va fi început pe 1 noiembrie 2010 şi va fi încheiat nu mai târziu de 25 decembrie 2010.

Eligibilitate

Sunt eligibile pentru participare companiile şi instituţiile de efectuare a studiilor în domeniul respectiv, care pot face dovada unei experienţe de cel puţin 3 ani în domeniu (cercetări sociologice de performanţă; existenţa unei reţele stabile de operatori; cadre calificate şi licenţiate etc.).

Cerinţe de calificare:

activitate practică în domeniu nu mai puţin de 3 ani;

  • facultăţi în elaborarea metodologiilor solicitate de profilul cercetării;
  • resurse umane şi capacităţi organizatorice suficiente pentru desfăşurarea acţiunii;
  • disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunii în termenele indicate.

 Vor avea prioritate candidaţii cu experienţă relevantă în implementarea unor acţiuni similare anterioare.

Dosarele pentru concurs vor fi depuse la sediul Fundaţiei pe adresa: Chişinău, str. Bulgară, 32, Programul Mass- Media, în doua plicuri sigilate separate cu menţiunea "Concurs: Studiu Sociologic". Termenul limită de depunere a ofertelor: 27 octombrie 2010, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507, persoană de contact Victoria Miron, director proiect mass-media, vmiron@soros.md sau accesaţi www.soros.md.

Termeni de referinta (PDF 89.8KB)