Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

ANUNŢ privind angajarea unei organizaţii neguvernamentale/ companii care să presteze servicii de instruire in advocacy

Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă extinderea termenului de prezentare a ofertei pentru concursul privind selectarea unei organizaţii neguvernamentală/companie din Republica Moldova, care să desfăşoare un program de instruire în advocacy (până la 23.07.2010), având drept beneficiari un grup de 22 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din diferite regiuni ale ţării. Beneficiarii instruirii vor fi reprezentanţi ONG care activează în afara Chişinăului.

Perioda de instruire include lunile septembrie-octombrie şi va include două module, a cîte 4 zile fiecare, care vor aborda următoarele tematici:

  • Advocacy – metode şi tehnici, procesul de advocacy, planificarea strategiei de advocacy, instrumente de lucru.
  • Abordări strategice în schimbarea politicilor publice – advocacy şi ciclul politicilor publice, factorii care influenţează schimbarea, relaţii cu puterea, abordarea conflictelor.
  • Elaborarea şi desfăşurarea campaniei de advocacy – analiza subiectului şi pregătirea documentului de poziţie, analiza părţilor afectate, construirea coaliţiilor, dezvoltarea mesajului public al campaniei de advocacy, relaţia cu mass-media, dezvoltarea strategiei şi planului de acţiuni a campaniei, etc.
  • Persuadarea externă – lobby, discurs public, dezbatere, negociere în contextul procesului de influenţare a politicilor publice.
  • Monitorizarea instituţiilor publice.

Dosarul va include:

Oferta tehnică:

  • Conceptul programului de instruire (conceptul va prezenta structura şi detaliat toate etapele procesului de instruire propuse de către companie);
  • Agenda detaliată a ambelor module de instruire;
  • CV-urile trainerilor, cu specificarea domeniilor pentru care vor oferi instruire (în CV se va indica clar experienţa persoanei pe domeniul în care va interveni pe parcursul instruirii);
  • Informaţie relevantă despre experienţa organizaţiei în domeniul prestării serviciilor de instruire.

Oferta financiară - bugetul detaliat în dolari SUA (cu toate taxele şi impozitele incluse; transferul va fi efectuat în valuta naţională la rata Băncii Naţionale a Moldovei din ziua transferului).

Mai multe detalii privind procesul de aplicare pot fi găsite în termenii de referinţă.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Elena Leşan – director de program Societate Civilă: elesan@soros.md sau Natalia Camburian ncamburian@soros.md.