Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Parteneriat cu societatea civilă pentru îmbunătăţirea performanţelor poliţieneşti

Chişinău, 29 aprilie 2010 – Un acord de colaborare a fost semnat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Fundaţia Soros-Moldova (FSM). Printre obiectivele specifice ale recentului parteneriat se numără: reevaluarea sistemului de măsurare a performanţelor poliţieneşti prin prisma respectării drepturilor omului; îmbunătăţirea sistemului existent de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor şi contravenţiilor; elaborarea şi aplicarea sondajelor de opinie naţionale, inclusiv a studiilor de victimizare, ca instrumente de evaluare a performanţelor poliţieneşti şi oferirea asistenţei necesare în acest sens; efectuarea continua a studiilor şi cercetărilor empirice în domeniul justiţiei penale în scopul sensibilizării opiniei publice, precum şi a factorilor de decizie, asupra problemelor sistemice existente în cadrul MAI.

Acordul a fost semnat în cadrul unei întâlniri tematice dintre membrii Grupului analitic în domeniul justiţiei penale, susţinut de FSM, şi factorii de decizie de la MAI. Participanţii la eveniment au recunoscut că o bună guvernare implică o conlucrare eficientă între societatea civilă şi autorităţile publice, iar reformarea poliţiei naţionale este imperios necesară, astfel ca aceasta să devină o poliţie care serveşte mai întâi oamenii şi apoi statul.

Printre problemele sistemice cu care se confruntă poliţia a fost remarcată tendinţa continuă a protagoniştilor acesteia de a pune accent pe indicatorii de performanţă numerici în detrimentul calităţii, precum şi neînregistrarea (tăinuirea) infracţiunilor. În acest context, s-a subliniat că înregistrarea şi evidenţa defectuoasă a infracţiunilor şi contravenţiilor reprezintă o sursă directă de manipulare cu datele statistice şi corupţie în rândurile poliţiei.

„În sensul indicatorilor de performanţă şi a modului în care se înregistrează infracţiunile, am realizat controale inopinate la mai multe comisariate din ţară şi am constatat că lunar erau tăinuite aproximativ 9% din infracţiuni… Este evident că se impun reforme fundamentale în poliţie, însă acest lucru reprezintă un exerciţiu comun la care trebuie să participe Ministerul Afacerilor Interne, Guvernul şi societatea civilă”, a opinat domnul Victor Catan, ministru al Afacerilor Interne.

Participanţii au menţionat că sondajele de opinie periodice sunt în măsură să contribuie la aprecierea performanţelor poliţieneşti, precum şi la acoperirea golurilor existente între statisticile penale oficiale şi situaţia de fapt. "Fundaţia Soros-Moldova este gata să sprijine Ministerul Afacerilor Interne în consolidarea capacităţilor de elaborare şi promovare a politicilor penale bazate pe respectarea drepturilor omului. Anul acesta am iniţiat procesul de întocmire a primului studiu de victimizare1 care va oferi un tablou alternativ al situaţiei statistice din sistemul moldovenesc de justiţie penală şi ne va ajuta să identificăm nevoile viitoare de reformă", a menţionat domnul Victor Munteanu, directorul Programului de Drept al FSM.

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentala, nonprofit si apolitica, înfiinţata in anul 1992 de către filantropul George Soros in scopul promovării valorilor societăţii deschise in Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea si implementarea unor programe in diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciara, administraţia publica si buna guvernare, societate civila, sănătate publica, si integrare europeana.www.soros.md

Contact:
Victor Munteanu: vmunteanu@soros.md
Radu Danii: rdanii@soros.md

__________________________
1 Prin studiu de victimizare se înţelege evaluarea nivelului de frică a populaţiei faţă de infractori, precum şi a gradului de încredere a populaţiei faţă de autorităţile din domeniul justiţiei penale (poliţie, procuratură, instanţe de judecată).