Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectarea a unei companii care va efectua lucrări de reparație interioară în Blocul Central (administrativ) al oficiului Fundației Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță concurs de selectarea a unei companii care va efectua lucrări de reparație interioară în Blocul Central (administrativ) al oficiului FSM situat pe str. Bulgară 32.

Lucrările vor include și înlocuirea sistemului de încălzire, semnalizare și reparații la acoperișul blocului, inclusiv înlocuirea burlanelor pentru scurgerea apei de pe acoperiș.
 
Oferta pentru unitățile de echipament va fi înaintată în conformitate cu caietul de sarcini în cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări
 
Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești.
 
La selectarea ofertelor se vor lua în considerare următoarele criterii:
a) prețul ofwrtei, inclusiv condițiile de livrare sau de executare a lucrării;
b) termenele de livrare a mărfurilor sau de executare a comenzii;
c) calitatea lucrărilor oferite;
d) condițiile de garanție.
 
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele (tehnică și financiară) urmează să fie prezentate la sediul Fundației, (str. Bulgară 32) în atenția Directorului financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau pe verso-ul plicului. La cererea ofertantului, Fundația va elibera o recipisă în care se va indica data și ora recepționării ofertei.
În cazul în care ofertantul va prezenta în timp util ofertele prin fax sau poșta electronică, ele vor fi examinate de Comisia de achiziții, însă în acest caz Fundația nu poartă răspundere pentru confidențialitatea informației (fax: (022) 270 507; e-mail: evacarciuc@soros.md). 

 
Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 01 august 2018, ora 16.00.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: (022) 270031, persoanele de contact Vasile Gîrlea: 069103517, Mihai Lungu: 069107593