Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitaţie de procurare a echipamentului

 http://soros.md/files/images/small_SFM_logo.png

Fundaţia Soros – Moldova
Licitaţie de procurare a echipamentului
 
15 noiembrie 2013
 
Data limită de prezentare a ofertelor 26 noiembrie 2013 ora 11:00
 
În cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali pentru o Societate Informată, Guvernare Participativă şi Responsabilă” susţinut de Guvernul Suediei, programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova susţine financiar activităţile Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian” de lansare a emisiei TV online.
În acest context, Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros – Moldova anunţă licitaţie pentru procurare de echipament după cum urmează:
 
LOT 1.
 
 
Specificare

 
Cantitate

 
Sistem de automatizare a emisiei TV
 
 

Sistem multifuncţional automat de formare şi emitere a programelor TV ce va poseda următoarele parametri:
-          Emiterea in cadrul unui play list a semnalului din surse externe, fişiere video suprapunerea obiectelor grafice cu alfa canal (titre, logo, alte elemente de compoziţie grafică)
-          Posibilitatea de a rula materiale video de diferite formate: DV, DVCAM, DVCPRO, DVCPRO50 (Canopus, Matrox, …), Raw DV (DIF), MPEG2 I-frame (Matrox), MPEG2 , AVC (H.264, MPEG4 part 10), M-JPEG, Microsoft JPEG (Matrox), Windows Media (WMV), QuickTime
-          Posibilitatea de a lucra concomitent cu 2 playlist-uri separate.
-          Posibilitatea de a modifica playlist-ul în timpul derulării.
-          Posibilitatea de startare a blocurilor din playlist la comanda operatorului, timer, comanda GPI.
-          Posibilitatea de formare a playlist-lor de PC local şi de la distanţă.
-          Posibilitatea formării jurnalului materialelor expuse în eter.
-          Dispozitiv de captare PCI Express 1x cu 2 x BNC SDI/ASI intrări şi 2 x BNC SDI/ASI ieşiri.
-          Posibilitatea de captare (Ingest) a materialelor video separat de la fiecare intrare şi ieşire.
(Analog cu Forward TA)

 
1
  
LOT 2.
 
 
Specificare

 
Cantitate

 
MPEG4 IP encoder

Dispozitiv de codificare a semnalului TV pentru a fi transmis prin reţelele IP. MPEG4 AVC/H.264 HD Encoder care trebuie să posede următorii parametri:
-          AVC/H.264 High Profile Level 4.0 high profile level video encoding, advanced video
-          MPEG-1 Audio Layer2 audio encoding
-          UDP/RTP media transmission protocols & unicast/multicast output support
-          CVBS,S-VIDEO and YPbPr analog video input interfaces
-          HDMI and SDI digital video input
-          XLR, RCA analog audio input
-          PAL and NTSC SD video formats
-          720P and 1080I HD video formats
-          LCD/keyboard control method
(Analog cu Chengdu Dexin Digital Technology Co. NDS3211P)

 
1
 
LOT 3.
 
 
Specificare

 
Cantitate

 
PC brand cu capacitate de NAS

PC format din component tip server cu fiabilitate ridicată, care va derula programul de automatizare a emisiei LOT1 şi va îndeplini şi funcţia de NAS server.
Configuraţia de referinţă conţine componentele:
Chassis: Mid-Tower & Workstation chassis, 500W, 4 Hot-swap SATA Drive.
LAN: 2x Gigabit Ethernet LAN ports. Audio: RealTek ALC889;
CPU Intel Xeon E3-1200 family processors ;
RAM: 16Gb DDR-1333 ECC;
HDD: 4x 1Tb SATA RE 7.2K;
Video Card Nvidia GTX 650TI;
DVD-RW; Keyboard, Mouse
Monitor: IPS LED 23.0"
OS: Win Pro 7 SP1 64-bit English 1pk DSP OEI DVD
Termen de garantie solicitat : 36 luni

 
1
 
Preţurile indicate în oferte vor include TVA.
La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie.
Ofertele de preţ se vor indica în USD. Plata se va efectua în MDL la cursul Băncii Naţionale a Moldovei în ziua transferului.
Va fi indicat termenul de valabilitate a ofertei, termenii de livrare şi garanţie.
Fundaţia îşi rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot.
Ofertele comerciale urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros – Moldova (str.Bulgară 32, Chişinău, MD2001), în atenţia Directorului Financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului, amprenta umeda a ştampilei pe ofertă şi menţiunea: „Programul Mass-Media: Licitaţie de procurare a echipamentului pentru emisie TV online.”.
În cazul ofertelor trimise prin fax sau e-mail Fundaţia nu garantează confidenţialitatea acestora. E-mail pentru transmiterea ofertelor: evacarciuc@soros.md, cc: vandronic@soros.md cu subiectul: Licitaţie de procurare a echipamentului pentru emisie TV online.
Fundaţia încurajează furnizorii să prezinte mai multe oferte pentru fiecare din loturi.
Preţul va include costul echipamentului per lot şi total, taxele vamale şi alte cheltuieli de livrare şi vămuire plătite. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA, vă rugăm să indicaţi preţurile în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.
Comisia de licitaţie va considera oferta nevalabilă pentru un lot concret, în cazul când oferta pentru lotul dat este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus, nu asigură funcţionalitatea necesară scopului proiectului.
Data limită de prezentare a ofertelor pentru concurs – 26 noiembrie 2013 ora 11:00. Tot atunci va avea loc deschiderea plicurilor cu ofertele depuse până la această oră. Reprezentanţii agenţilor economici participanţi la licitaţie au dreptul de a asista la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse.
Cu deţinătorii ofertelor câştigătoare vor fi încheiate contracte de vînzare – cumpărare în dolari SUA, cu specificarea condiţiilor şi termenelor de achitare, livrare, dare în primire şi obligaţiunile de garanţie.
Plata va fi efectuată integral timp de 3 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.
Marfa va fi livrată la sediul Beneficiarului, str. Bulgară 32, Chişinău.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova.
 
Persoane de contact:
 
 

Informaţii tehnice:

Victor Andronic, Administrator Reţea tel. (022) 270031,
 

Alte informaţii:

Ion Cerevatîi, Programul Mass-Media, tel. (022) 270031,