Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitaţie de procurare echipamente pentru posturi radio/tv şi studiou central.

Anunţ valabil până pe data de 21 noiembrie 2011

Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova implementează Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public" (componenta Programului "Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice”). Proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi).
 

În acest context se anunţă licitaţie pentru procurare de echipamente pentru posturi radio şi studioul central din Chişinău al reţelei regionale a staţiilor radio/tv după cum urmează:

(Analog cu: are ca sens marfa este comparabilă cu produsul din exemplu după caracteristici, funcţionalitate, calitate, preţ)

Ofertele comerciale urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros - Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară 32, cu menţiunea: "licitaţie pentru procurare de echipamente". în atenţia Directorului Financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului şi amprenta umeda a ştampilei pe ofertă.
 

Ofertele vor include obligatoriu:
* lista echipamentului propus, luând în consideraţie parametrii incluşi în configuraţie, specificând detaliat componentele (producător, model, etc.);
* preţurile inclusiv TVA pentru loturile 5 - 9;
* preţurile cu TVA la cota 0 pentru loturile 1 – 4, 10, 11
* termenii de livrare şi de garanţie;
* termenul de valabilitate a ofertei;
 

Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.
 

Preţul va include costul echipamentului per lot şi total, taxele vamale şi alte speze de livrare şi vămuire plătite. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA, vă rugăm să indicaţi preţurile în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.
 

Selectarea ofertelor se va face în baza preţului, calităţii produselor, perioadei de livrare, perioadei de garanţie. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot. Comisia de licitaţie va considera oferta nevalabilă pentru un lot concret, în cazul când oferta pentru lotul dat este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus, nu asigură funcţionalitatea indicată în termenii de referinţă.
 

Data limită de prezentare a ofertelor pentru concurs este 21 noiembrie 2011, ora 11.00. Tot atunci va avea loc deschiderea plicurilor cu ofertele depuse până la această oră. Reprezentanţii agenţilor economici participanţi la licitaţie pot asista la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse.
 

Cu deţinătorii ofertelor câştigătoare vor fi încheiate contracte de vînzare-cumpărare cu FSM direct unde beneficiar este Studioul Central din Chişinău al Reţelei Radio/TV şi contracte de vînzare-cumpărare în favoarea terţei persoane între plaătitor (FSM) şi furnizor pentru loturile cu ceilanţi beneficiari indicaţi în tabelul de mai sus, în termen de 10 zile după petrecerea licitaţiei. Contractele vor fi încheiate în dolari SUA, cu specificarea condiţiilor şi termenelor de achitare, livrare, dare în primire şi obligaţiunile de garanţie. Obligaţiunile de garanţie vor fi îndeplinite faţă de beneficiar.
 

Plata se va efectua în avans de 50% în timp de 3 zile bancare după semnarea contractului şi 50% în timp de 5 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.
 

Prioritate se va acorda ofertelor cu termenul de livrare care nu va depăşi 30 zile lucrătoare de la data transferării pe contul furnizorului a avansului de 50%. Încălcarea perioadei de livrare va impune penalităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv anularea contractului şi restituirea avansului.
 

La solicitarea FSM, agenţii economici-participanţi la concursul de oferte trebuie să dovedească prin documente oficiale lipsa datoriilor faţă de organele fiscale.
 

Ridicarea mărfii se va efectua la sediul furnizorului de fiecare beneficiar în mod individual.
 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova.
 

Persoane de contact:
Sergiu Tudos, expert tehnic, mob.: 0794 64407, e-mail: z79464407@gmail.com.
Victor Andronic, Administrator Reţea, tel.: 270031, e-mail: vandronic@soros.md.
  

Anunţul detaliat în varianta PDF îl puteţi accesa mai jos.