Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru selectarea echipei de implementare a proiectului în cadrul programului Mass-media (extinderea termenului)

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-media

Concurs pentru selectarea echipei de implementare a proiectului "Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice",  componenta "Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public", implementat de Fundaţia Soros-Moldova în perioada Decembrie 2009 – Ianuarie 2012 cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională

Cadru General

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local.

Activitatea Programului se axează pe susţinerea mass-media independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţămîntului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

Unul dintre rezultatele urmărite în cadrul proiectului este acela de a obţine un produs diversificat şi calitativ, de interes comunitar şi public şi indirect sporirea audienţei din mediul rural în care emit staţiile de radio şi canalele de televiziune partenere, inclusiv prin asigurarea unui acces mai larg al publicului local la informaţia cu caracter naţional.

Obiectul concursului

Pentru a asigura derularea activităţilor în vederea atingerii rezultatelor scontate în Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public”, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs de selectare a membrilor echipei de implementare a proiectului pentru următoarele posturi:

• Reporter-redactor TV de limba rusă în cadrul Studioului Central al reţelei radio/TV;
• Editor site;
• Monitor programe radio.

 
Cerinţe de calificare pentru selectarea echipei de implementare a proiectului

Categoria „Reporter-redactor TV de limba rusă în cadrul Studioului Central al reţelei radio/TV”

Responsabilităţi: propune subiecte de reportaj şi elaborează scenariul materialului planificat; organizează filmări, pregăteşte şi realizează ştiri şi subiecte tv; participă la organizarea şi producerea emisiunilor destinate Reţelei.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism tv de minimum 3 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual, cunoaşterea regulilor de producţie tv în emisiunile informative, cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, cunoaşterea limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia diplomei de studii;
- extras din carnetul de muncă (pagina/paginile care certifică experienţa de profil);
- descrierea proiectelor de material (scenariu) pentru 1 subiect din domeniul social şi 1 subiect din domeniul politic;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional);

Vor fi apreciate calităţile organizatorice ale candidaţilor, abilităţile de profesionist în domeniul telejurnalismului, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Categoria „Editor site”

Responsabilităţi: redactează textele subiectelor plasate pe site-ul reţelei posturilor de radio şi TV locale; scrie comunicate, anunţuri, ştiri despre activităţile din reţea şi le plasează pe site; actualizează galeriile video şi foto despre activităţile în reţea; propune sugestii şi idei pentru dezvoltarea site-ului reţelei.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism de minimum 2 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, nivel avansat de cunoaştere a limbilor română, rusă, engleză scrise, abilităţi de sintetizare şi redactare; cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia diplomei de studii;
- extras din carnetul de muncă (pagina/paginile care certifică experienţa de profil);
- descrierea unui set de criterii/reguli de redactare a informaţiilor;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional);

Vor fi apreciate calităţile organizatorice ale candidaţilor, abilităţile de profesionist pe profilul solicitat, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Categoria „Monitor programe radio”

Responsabilităţi: audiază programele radio propuse pentru schimb în reţea de către posturile membre; fixează datele în fişa de monitorizare; centralizează datele monitorizării şi le propune spre examinare expertului; vine cu idei şi sugestii de ajustare a fişei de monitorizare în funcţie de obiectivele urmărite.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism de minimum 3 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual, cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, cunoaşterea limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia diplomei de studii;
- extras din carnetul de muncă (pagina/paginile care certifică experienţa de profil);
- descrierea indicatorilor (cantitativi şi calitativi) de monitorizare a programelor radio (ştiri şi emisiuni);
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional).

Vor fi apreciate calităţile organizatorice ale candidaţilor, abilităţile de profesionist pe profilul solicitat, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Evaluarea dosarelor
Dosarele participanţilor la concurs vor fi examinate de comisia de concurs special constituită de Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova, care va acorda pretendenţilor punctaje pentru fiecare criteriu din cerinţele generale şi speciale de calificare, precum şi pentru conţinutul dosarului, inclusiv suplimentele opţionale. Vor fi acceptaţi pretendenţii care vor acumula un punctaj mai mare. În caz de necesitate, pretendenţii vor fi invitaţi la un interviu.

Prevederi speciale
Membrii echipei de lucru al studioului central al reţelei TV vor activa în bază de contracte de prestări de servicii.

Procedeu de raportare
Fiecare membru al echipei de lucru va prezenta rapoarte individuale lunare de activitate în corespundere cu rigorile contractuale. Rapoartele de activitate vor conţine: activităţile preconizate conform contractului; activităţile realizate de facto; explicaţii cu privire la eventualele devieri de la programul prevăzut. Rezultatele vor fi prezentate în indicatori cantitativi şi calitativi.

Persoanele interesate vor depune dosarele cu menţiunea „Concurs Program Mass-media: Selectarea echipei de implementare a proiectului cu specificarea postului pentru care optează, nu mai tîrziu de 23 mai 2011, ora 17.00, la Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507.

Persoana de contact: Vasile State, Director Studio Central al Reţelei radio/TV tel. 232484, E-mail: vstate@soros.md