Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru selectarea echipei de lucru a Studioului Central al Reţelei radio/TV

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs pentru selectarea echipei de lucru a Studioului Central al Reţelei radio/TV

Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public” (componenta Programului „Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice, implementat în perioada Decembrie 2009 – Ianuarie 2012 cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională)

Cadru General

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local.

Activitatea Programului se axează pe susţinerea mass-media independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţămîntului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

Unul dintre rezultatele urmărite în cadrul proiectului este acela de a obţine un produs diversificat şi calitativ, de interes comunitar şi public şi indirect sporirea audienţei din mediul rural în care emit staţiile de radio şi canalele de televiziune partenere, inclusiv prin asigurarea unui acces mai larg al publicului local la informaţia cu caracter naţional.

Obiectul concursului

Pentru a asigura derularea activităţilor în vederea atingerii rezultatelor scontate în Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public”, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs de selectare a membrilor echipei Studioului Central din Chişinău al Reţelei radio/TV pentru următoarele posturi:

• Cameraman/editor imagine video
• Reporter-redactor TV de limba română
• Reporter-redactor TV de limba rusă
• Redactor ştiri radio
• Asistent administrativ

Cerinţe de calificare pentru selectarea echipei de lucru a Studioului Central radio/TV

Categoria „Cameraman/editor imagine video”

Responsabilităţi: filmează secvenţele video pentru realizarea ştirilor/subiectelor televizate; activează în calitate de operator de platou în timpul înregistrării emisiunilor; realizează montajul subiectelor şi emisiunilor destinate reţelei.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism tv de minimum 3 ani, cunoaşterea tehnicilor specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj, regie operatorie şi de emisie); cunoaşterea regulilor de producţie tv, cunoaşterea programelor de editare audio-video (Edius, Sony Vegas), abilităţi de operare PC, buna stăpânire a limbilor română şi rusă, abilităţi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia actelor care atestă studiile (diplomă) şi experienţa în domeniu (carnet de muncă);
- descrierea viziunii regizorale şi de operator imagine asupra activităţii studioului, inclusiv necesităţile tehnice, conforme sarcinilor Proiectului;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional).

Vor fi apreciate calităţile profesionale ale candidaţilor, abilităţile în domeniul tehnicilor specifice de înregistrare/editare imagine, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Categoriile „Reporter-redactor de limba română”, „Reporter-redactor de limba rusă”

Responsabilităţi: propune subiecte de reportaj şi elaborează scenariul materialului planificat; organizează filmări, pregăteşte şi realizează ştiri şi subiecte tv; participă la organizarea şi producerea emisiunilor destinate Reţelei.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism tv de minimum 3 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual, cunoaşterea regulilor de producţie tv în emisiunile informative, cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, cunoaşterea limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia diplomei de studii;
- extras din carnetul de muncă (pagina/paginile corespunzătoare autentificate juridic);
- descrierea proiectelor de material (scenariu) pentru 1 subiect din domeniul social şi 1 subiect din domeniul politic;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional);

Vor fi apreciate calităţile organizatorice ale candidaţilor, abilităţile de profesionist în domeniul telejurnalismului, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Categoria „Redactor ştiri radio”

Responsabilităţi: propune subiecte de reportaj şi elaborează scenariul materialului planificat; pregăteşte şi realizează ştiri/subiecte radio; participă la organizarea şi producerea emisiunilor destinate Reţelei.

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism radio de minimum 2 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual, cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, buna stăpânire a limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia diplomei de studii;
- extras din carnetul de muncă (pagina/paginile corespunzătoare autentificate juridic);
- descrierea proiectelor de material (scenariu) pentru 1 subiect din domeniul social şi 1 subiect din domeniul politic;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional);

Vor fi apreciate calităţile organizatorice ale candidaţilor, abilităţile de profesionist în domeniul radiojurnalismului, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Categoria „Asistent administrativ”

Responsabilităţi: asistă directorul studioului şi echipa de producere ştiri şi emisiuni; asigură aprovizionarea studioului cu materiale, utilaje şi accesorii; asigură întreţinerea studioului, păstrarea şi securitatea echipamentelor, aparatelor şi utilajelor de gospodărie.

Cerinţe: studii medii de specialitate, experienţă în domeniul administrării sediilor, cunoaşterea principiilor de bază de prospectare a pieţei şi de negociere a termenilor contractuali cu clienţii; permis de conducere de categoria B; abilităţi de operare PC, buna stăpânire a limbilor română şi rusă, abilităţi de lucru în echipă.

Dosarul prezentat de candidat va include:
- Curriculum Vitae;
- cererea de participare la concurs;
- scrisoarea de motivare pentru opţiunea de a participa la concurs;
- copia actelor care atestă studiile (diplomă) şi experienţa în domeniu (carnet de muncă);
- scrisoare de recomandare;
- copia diplomelor/certificatelor de participare/absolvire a training-urilor în domeniu (opţional).

Vor fi apreciate calităţile profesionale ale candidaţilor, abilităţile specifice în domeniu, experienţa de lucru într-o reţea de radio-tv.

Evaluarea dosarelor
Dosarele participanţilor la concurs vor fi examinate de comisia de concurs a Fundaţiei Soros-Moldova, care va acorda pretendenţilor punctaje pentru fiecare criteriu din cerinţele generale şi speciale de calificare, precum şi pentru conţinutul dosarului, inclusiv suplimentele opţionale. Vor fi acceptaţi pretendenţii care vor acumula un punctaj mai mare. În caz de necesitate, pretendenţii vor fi invitaţi la un interviu.

Prevederi speciale
Membrii echipei de lucru al studioului central al reţelei TV vor activa în bază de contracte de prestări de servicii, în regim full-time.

Procedeu de raportare
Fiecare membru al echipei de lucru va prezenta rapoarte individuale lunare de activitate în corespundere cu rigorile contractuale. Rapoartele de activitate vor conţine: activităţile preconizate conform contractului; activităţile realizate de facto; explicaţii cu privire la eventualele devieri de la programul prevăzut. Rezultatele vor fi prezentate în indicatori cantitativi şi calitativi.

Persoanele interesate vor depune dosarele cu menţiunea „Concurs Program Mass-Media: Selectarea echipei de lucru a Studioului Central radio/TV" cu specificarea postului pentru care optează, nu mai tîrziu de 10 martie 2011, ora 17.00, la Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507.

Persoane de contact: Vasile State, Director Studio Central al Reţelei Radio/TV tel. 232484
E-mail: studio_chisinau@yahoo.com