Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Licitaţie de procurare de echipament pentru staţii TV

Anunţ valabil până pe data de 24 februarie 2011

În vederea realizării strategiei de consolidarea a mass-media electronică locală din Moldova, programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova, implementează proiectul „Înzestrarea Reţelei Posturilor Locale TV şi a Studioului Central al Reţelei Radio-TV cu Sisteme de Videoconferinţă”.

 

Obiectivul general al Proiectului constă în constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unei Reţele cât mai extinse de posturi TV locale independente în scopul oferirii publicului a unor programe TV de interes local.

În vederea atingerii obiectivului general Proiectul de constituire a Reţelei va cuprinde şi completarea cu echipamente necesare fiecărui partener care i-ar permite să îndeplinească activităţile prevăzute în cadrul Reţelei.

În acest context, Programul Media al Fundaţiei Soros – Moldova anunţă licitaţie pentru procurare de echipament pentru posturi TV după cum urmează:

(Analog cu: are ca sens marfa este comparabilă cu produsul din exemplu după caracteristici, funcţionalitate, calitate, preţ)

Lot.

Descriere echipamente

Cantitate

Beneficiarii

1.      

IP encoder (Composite video in, audio in, standardul de compresie ISO/IEC 13818 (MPEG-2), viteza fluxului pîna la 15 mbps, ethernet 100/1000 mbit (RJ45)  Analog cu DVL MPEG2 coder (http://www.dv-lab.com/prod/mpeg2_ip.html)

15

AVM, Edinet; SERVTV, Donduseni;

Bas TV, Basarabeasca; Canal X, Briceni; Albasat TV Nisporeni; TV Euronova  Ungheni; Impuls FM, Soldanesti; Studio-L, Causeni; NTS, Taraclia; Flor TV, Floresti; TV Prim, Glodeni; Aiin Aciic, Ceadir-Lunga; ATV, Comrat; Art-Club, Straseni; SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

2.      

Receptor (ip set-top box). Analog cu AZBox Ultra HD, Xtreamer

16

AVM, Edinet; SERVTV, Donduseni;

Bas TV, Basarabeasca; Canal X, Briceni; Albasat TV Nisporeni; TV Euronova  Ungheni; Impuls FM, Soldanesti; Studio-L, Causeni; NTS, Taraclia; Flor TV, Floresti; TV Prim, Glodeni; Aiin Aciic, Ceadir-Lunga; ATV, Comrat; Art-Club, Straseni; SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

3.      

Router. 

Analog cu Allied Telesis AT-AR415S, Cisco 1841, Mikrotik Router RB/450GPI, 

15

AVM, Edinet; SERVTV, Donduseni;

Bas TV, Basarabeasca; Canal X, Briceni; Albasat TV Nisporeni; TV Euronova  Ungheni; Impuls FM, Soldanesti; Studio-L, Causeni; NTS, Taraclia; Flor TV, Floresti; TV Prim, Glodeni; Aiin Aciic, Ceadir-Lunga; ATV, Comrat; Art-Club, Straseni; SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

4.      

Amplificator - distribuitor 1x4 audio/video compozit, analog cu DVL Distribuitor

14

AVM, Edinet; SERVTV, Donduseni;

Bas TV, Basarabeasca; Canal X, Briceni; Albasat TV Nisporeni; TV Euronova  Ungheni; Impuls FM, Soldanesti; Studio-L, Causeni; NTS, Taraclia; Flor TV, Floresti; TV Prim, Glodeni; Aiin Aciic, Ceadir-Lunga; ATV, Comrat; Art-Club, Straseni

5.      

Monitor/TV cu diagonala 42'' (LCD, Diagonala: 106 cm, Aspect imagine: 16:9, Full HD, Rezolutie: 1920 x 1080) analog cu LG 42LD465

11

AVM, Edinet; SERVTV, Donduseni; Bas TV, Basarabeasca; Canal X, Briceni;  Impuls FM, Soldanesti; NTS, Taraclia; TV Prim, Glodeni; Aiin Aciic, Ceadir-Lunga; ATV, Comrat; Art-Club, Straseni; SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

6.      

Modul suplimentar pentru mixer video DVL DSC 800M, -  6 CVBS inputs 

1

SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

7.      

Wide conversion lens pentru camera Sony NX5E, Analog cu Sony VCL-HG0872K

1

SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

8.      

Lumina de studio bloc cu 4 lămpi lumina rece, elementele de fixare/montare, clema C, Analog cu Ianiro SH5504

3

SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

9.      

Mixer video (4 Channel Analogue Mixer,  Composite Video Inputs, / 2 x Composite Video Outputs), analog cu Data video SE-500

1

SC al reţelei Radio/TV din Chişinău

 

Ofertele comerciale urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros - Moldova, în atenţia Directorului Financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului şi amprenta umeda a ştampilei pe ofertă.

Ofertele vor include obligatoriu:

 * lista echipamentului propus, luând în consideraţie parametrii incluşi în configuraţie, specificând detaliat componentele (producător, model, etc.);

 * preţurile inclusiv TVA;

 * termenii de livrare şi de garanţie;

 * termenul de valabilitate a ofertei;

Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.

Preţul va include costul echipamentului per lot şi total, taxele vamale şi alte speze de livrare şi vămuire plătite. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA, vă rugăm să indicaţi preţurile în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei în ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.

Selectarea ofertelor se va face în baza preţului, calităţii produselor, perioadei de livrare, perioadei de garanţie. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot. Comisia de licitaţie va considera oferta nevalabilă pentru un lot concret, în cazul când oferta pentru lotul dat este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau dacă echipamentul propus, nu asigură funcţionalitatea necesară scopului proiectului.

Data limită de prezentare a ofertelor pentru concurs – 24 februarie 2011, ora 11.00. Tot atunci va avea loc deschiderea plicurilor cu ofertele depuse până la această oră. Reprezentanţii agenţilor economici participanţi la licitaţie pot asista la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse.

Cu deţinătorii ofertelor câştigătoare vor fi încheiate contracte de livrare în favoarea terţei persoane între plătitor (FSM) şi furnizor în termen de 10 zile după petrecerea licitaţiei. Beneficiari al echipamentului sunt staţiile TV regionale. Contractele vor fi încheiate în dolari SUA, cu specificarea condiţiilor şi termenelor de achitare, livrare, dare în primire şi obligaţiunile de garanţie. Obligaţiunile de garanţie vor fi îndeplinite faţă de beneficiar.

Plata se va efectua în avans de 50% în timp de 3 zile bancare după semnarea contractului şi 50% în timp de 5 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Prioritate se va acorda ofertelor cu termenul de livrare care nu va depăşi 30 zile de la data transferării pe contul furnizorului a avansului de 50%. Încălcarea perioadei de livrare va impune penalităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv anularea contractului şi restituirea avansului.

La solicitarea FSM, agenţii economici-participanţi la concursul de oferte trebuie să dovedească prin documente oficiale lipsa datoriilor faţă de organele fiscale.

Ridicarea mărfii se va efectua la sediul furnizorului de fiecare beneficiar în mod individual.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova.

Persoane de contact: Sergiu Tudos, expert tehnic mob. 0794 64407 e-mail: z79464407@gmail.com ;

Victor Andronic, Administrator Reţea tel. 270031, e-mail: vandronic@soros.md