Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

Justice

The Program promotes legal reforms based on human rights, legal accountability, social inclusion and good governance. The Program is focused on three intervention areas, essential for the development of an open society and the rule of law:

Equality and Civic Engagement

Mission: establish and strengthen mechanisms for promoting equality and non-discrimination in partnership with civil society

 

In alignment with the Foundation’s strategy for 2014-2017, Equality and Civic Engagement Program aims at enhancing the effectiveness of the Law on Ensuring Equality, in partnership with civil society organizations and public institutions and on bringing to a higher level the approach towards promoting equality and diversity.

Public Health

The Public Health Program’s mission is to advance health and human rights of marginalized persons through building the capacity of civil society leaders and strong involvement of NGOs in health policy development.

Media Program

The program’s general objective is to contribute to the creation of a free, independent, pluralist and unbiased media in Moldova, modernization and professionalization of the media sector through supporting reforms in the media sector, promotion of democratic principles, adjusting the national legal framework to international standards, monitoring processes in the media sector and analyzing media status and its trends.

Other initiatives

 Alte inițiative ale Fundației Soros-Moldova

Fundaţia Soros-Moldova lansează un concurs de concepte de proiecte în domeniul responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul Informaţional al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează pentru al doilea an consecutiv un concurs de concepte de proiecte în domeniul transparenţei şi responsabilizării Guvernului prin utilizarea instrumentelor TIC. Organizatorii îşi propun să identifice organizaţii şi/sau persoane fizice care cunosc în detalii tehnologiile digitale şi doresc să le utilizeze pentru promovarea unei guvernări deschise şi responsabile în R. Moldova. Ulterior selectării celor mai bune concepte de proiecte, persoanele sau organizaţiile selectate vor lucra cu un expert internaţional, care-i va ghida în construirea unor aplicaţii web şi proiecte sustenabile, care să îmbunătăţească transparenţa şi responsabilizarea autorităţilor publice.

În Republica Moldova, transparenţa şi responsabilizarea instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici rămân a fi problemele cheie pentru asigurarea unei bune guvernări. La nivel central, transparenţa în procesul decizional a sporit în ultimii ani. Totuşi, în domeniile în care transparenţa joacă un rol esenţial pentru asigurarea bunei guvernări, precum achiziţiile publice, finanţarea partidelor politice sau activitatea întreprinderilor de stat, ţara noastră înregistrează progrese lente.

În prezent, instrumentele tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) şi reţelele de socializare sunt utilizate la nivel global pentru a aborda şi asigura transparenţa şi responsabilitatea Guvernului, precum şi de a combate corupţia. Acestea facilitează implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor, oferindu-le modalităţi noi de implicare civică. Instrumentele TIC şi reţelele de socializare, fiind soluţii mai ieftine şi rapide, permit desfăşurarea campaniilor de advocacy cu un impact sporit în rândul populaţiei.

Eligibile în a-şi prezenta conceptele de proiecte sunt orice persoană fizică rezidentă a R. Moldova, organizaţie non-guvernamentală, nonprofit şi apolitică, ori grup de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal. Sunt încurajate parteneriatele dintre ONG-uri şi dezvoltatorii/companiile IT sau colaborări cu instituţiile mass-media.

În momentul selectării celor mai bune iniţiative, se va ţine cont de soluţiile tehnice inovatoare propuse, de impactul social pe care-l va avea proiectul, precum şi de durabilitatea acestuia post-finanţare.

Mai multe detalii privind condiţiile concursului de concepte de proiecte şi documentele necesare pot fi rubrica Oportunităţi de Finanţare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 28 mai, 2012.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel. 022-270031, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directoarea Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatoarea Programului Buna Guvernare (cciofu@soros.md).