Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Din prima sursă despre Proiectul de Sprijinire a Reformei Educației

În contextul unui interes sporit față de activitățile și rezultatele „Proiectului de sprijinire a reformei educației”, Fundația Soros-Moldova vine cu următoarele detalii. „Proiectul de sprijinire a reformei educației” a fost implementat de către Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației în perioada anilor 2014 – 2016, cu finanțarea oferită din partea Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

Resursele proiectului au fost utilizate pentru realizarea activităților în următoarele trei domenii:

  1. Susținerea activității Grupurilor de lucru pe reforma curriculară: revizuirea și elaborarea noului curriculum; dezvoltarea cadrelor didactice și dezvoltarea instrumentelor de evaluare și a standardelor pe diferite arii de competențe.
  2. Participarea societății civile la consultările publice pentru a face auzită poziția beneficiarilor educației (elevi, părinți, profesori etc.) față de reforma educației din Moldova.
  3. Dotarea cu echipamente IT și soft educațional modern a școlilor de circumscripție din fiecare raion, selectate în cadrul unui concurs deschis.
Produsele elaborate de către experții locali și internaționali în cadrul acestui proiect, au stat la baza unor documente strategice importante ale Guvernelor din perioada anilor 2014 – 2018, printre care:
-          Standardele profesionale pentru cadrele didactice și cele manageriale (2015),
-          Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (2015),
-      Programul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Învățământul General 2016 - 2020, în proces de consultare publică,
-          Cadrul de Referință pentru Curriculumul Național (mai 2017).
 
Detalii privind rezultatele proiectului pot fi găsite în rapoartele anuale ale Fundației Soros-Moldova: 2014 (pag. 47), 2015 (pag. 42), 2016.
 
Modernizarea educației este una din prioritățile de bază ale Fundației Soros-Moldova. În eforturile noastre de a susține dezvoltarea educației cooperăm cu toți actorii interesați de acest domeniu: autoritățile publice centrale și locale, părinți, pedagogi, elevi, organizațiile neguvernamentale specializate, mass-media. Aceste relații de cooperare se bazează pe încredere reciprocă, continuitate a eforturilor și dedicație pentru realizarea scopurilor comune de avansare a proceselor democratice în societate spre beneficiul cetățenilor.
 
Pe parcursul a mai bine de 25 de ani Fundația Soros-Moldova a oferit sute de burse de merit și burse de studii peste hotare pentru cei mai buni elevi și studenți, a susținut dezvoltarea politicilor educaționale și a programelor de învățământ, formarea cadrelor didactice, modernizarea școlilor, dezvoltarea mișcării de dezbateri academice etc.
 
În prezent, Fundația Soros-Moldova continuă să promoveze buna guvernare în domeniul educației prin consolidarea comunităților actorilor interesați de modernizarea și îmbunătățirea calității acestui domeniu. Fundația este deschisă și mai departe spre cooperare cu toți actorii interesați indiferent de afilierea politică.
 
Înființată în anul 1992 de către George Soros, Fundația Soros-Moldova are misiunea de a promova și consolida valorile unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.
 
Pentru detalii suplimentare, contactați Anastasia Radu, manager de comunicare Fundația Soros-Moldova, e-mail: aradu@soros.md, Tel.: (373 22) 270031.