Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, and Criminal Justice.

Public Health

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

Media Program

Media Department's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Education Support Project

Peste 200 de polițiști au fost instruiți cu suportul Fundației Soros-Moldova

 

Astăzi, 31 octombrie, Fundația Soros-Moldova încheie seria sesiunilor de instruire cu genericul Procedurile Standard de Operare: Respectarea drepturilor persoanei aflate în custodia Poliției la etapa reținerii, escortării și detenției, desfășurate în cadrul proiectului Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal. La baza instruirii stau Procedurile Standard de Operare (POS) pentru angajații Poliției cu privire la reținerea, escortarea/transportarea și plasarea persoanelor reținute de poliție în Izolatorul de detenție provizorie.
Instruirea are drept scop asigurarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției și nu în ultimul rând, adoptarea şi instituționalizarea bunelor practici de motivare a actelor procedurale referitoare la aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv cele privative de libertate, în conformitate cu standardele internaționale și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Potrivit lui Ruslan Ojog, șeful adjunct al Direcției Generale Urmărire Penală a IGP cu suportul Fundației Soros-Moldova au fost instruiți peste 200 de polițiști: ”Procedurile Standard de Operare vin cu răspunsuri la o serie de probleme cu care ne confruntăm în munca cotidiană, iar scopul lor este să faciliteze activitatea de zi cu zi a ofițerului de poliție. Pentru conducerea IGP este esențial ca mesajul acestei instruiri să fie transmis în teritoriu, personal punându-mi speranța că angajații Poliției vor depune toate eforturile pentru a schimba lucrurile spre bine”.
Reținerea este cea mai problematică și sensibilă etapă procesual penală. Atunci când un om care beneficiază de prezumția nevinovăției nu mai este liber să plece, este esențial ca pentru el să existe o claritate totală asupra celor ce se întâmplă în privința lui. Această instruire prin prisma, Procedurilor Standard de Operare oferă soluții pragmatice despre cum anume se asigură dreptul la informare despre motivele reținerii, dreptul la sănătate, la apel telefonic, la traducere și interpretare, la apărare, la tăcere. Este necesar ca Procedurile Standard de Operare să fie încadrate în cultura instituțională a poliției pentru că drepturile omului nu înseamnă nimic dacă nu fac parte din cotidianul activității polițienești.
Subliniem faptul că, în procesul de implementare a fost elaborat și testat ghidul metodologic pentru formatori, Modul de instruire interactivă pentru ofițerii de poliție privind respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei la etapa reținerii. Ghidul metodologic urmează a fi transmis IGP-ului întrucât, formarea continuă a persoanelor implicate în aplicarea măsurii procesual-penale de reținere este una din prioritățile proiectului sus menționat. FSM are speranța că acest ghid va fi valorificat și utilizat în calitate de material didactic, în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL).
Menționăm că, pe parcursul anului 2017, grupul de lucru constituit din experți naționali și internaționali a elaborat cele 3 POS-uri, care ulterior au fost aprobate pentru implementare prin ordinele IGP nr. 193, 194, 195 din 30 martie 2018. Seria de instruiri cu același titlu au fost inițiate în luna septembrie a acestui an în conformitate cu Planul comun de acțiuni MAI-IGP-FSM pentru anul 2018 conținut în Acordul de colaborare semnat între Ministerul Afacerilor Interne al RM, Inspectoratul General al Poliției al MAI și FSM la 03 aprilie 2018.