Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Competiție deschisă de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice și a îngrijirilor paliative

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative.

Context
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acţiune globală în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii paliative în lumea întreagă.

Scopul Zilei Mondiale Hospice și Îngrijiri Paliative este:

 • de a împărtăşi viziunea cu privire la serviciile hospice şi îngrijiri paliative şi a contribui la majorarea disponibilităţii acestor servicii prin crearea oportunităţilor de a vorbi despre aceste probleme
 • de a sensibiliza publicul cu privire la nevoile speciale de îngrijire – medicală, socială, spirituală și psiho-emoțională a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă și familiile acestora
 • de a atrage fonduri și resurse pentru dezvoltarea serviciilor hospice.

În acest an tema Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative este:
TRĂIND ŞI DECEDÂND CU DURERE: NU AR TREBUI SĂ FIE AŞA

Informaţie adiţională despre Ziua Mondială Hospice şi Îngrijiri Paliative poate fi accesată la www.worldday.org.

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile organizațiile active, care oferă servicii de îngrijire paliativă pe teritoriul Republicii Moldova, sau care au stabilite parteneriate şi conlucrează cu organizaţiile prestatoare de servicii de îngrijire paliativă. Organizaţiile participante la acest concurs pot înainta spre finanţare doar câte o singură propunere de proiect.

Durata proiectului nu va depăşi 6 luni (este recomandat ca cel puţin o parte din evenimente să fie organizate în preajma Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative).

Bugetul maxim al cererii de finanţare nu va depăşi 6,000 USD. Bugetul detaliat va fi elaborat şi prezentat conform formularului de buget, care poate fi descărcat mai jos.

Analiza și evaluarea proiectului: Fiecare cerere de finanţare va fi analizată și evaluată independent. Decizia finală este de competenţa Juriului pentru Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare elaborată conform Ghidului solicitantului de finanțare, care poate fi descărcată mai jos
 • Bugetul proiectului, elaborat conform formularului
 • Chestionar pentru verificarea capacităţii de administrare a grantului, care poate fi descărcat mai jos
 • Copia statutului organizației, copia acordului fondatorilor/procesul verbal de constituire, lista fondatorilor și componența consiliului director/de administrare cu date de contact, copia certificatului de înregistrare al organizației
 • Rapoartele anuale de activitate pentru ultimii doi ani cu indicarea surselor de finanțare
 • Curriculum Vitae al directorului organizației, directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului
 • Acordul/Confirmarea de colaborare cu organizația/iile parteneră/e (în document vor fi indicate responsabilităţile fiecărei părți privind implicarea în realizarea obiectivelor proiectului)
 • Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole etc.)

Depunerea dosarului:
Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001 sau va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md. Pe dosar se va menţiona: “Programul Sănătate Publică. Concurs de granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative 2016”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului 22 iunie 2016, ora 15.00.

Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

CHESTIONARUL PENTRU VERIFICAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRĂRII GRANTULUI

MODEL DE BUGET