Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de acordare a unui grant pentru monitorizarea respectării drepturilor omului în timpul reținerii și aflării în custodia poliției

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs privind acordarea unui grant pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției.

Context. Încălcarea dreptului la libertatea și securitatea persoanelor este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sistemul de justiție penală al Republicii Moldova. Situația de facto a persoanelor reținute în Inspectoratele de poliție din Moldova este una necunoscută și prezintă un subiect frecvent al cazurilor examinate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Informațiile oficiale prezentate de organele de drept naționale nu sunt foarte clare și au doar un aspect statistic și nu oferă date despre profilul social al persoanelor reținute, categoria infracțiunilor pentru care au fost reținuți/te și, nu în ultimul rând, facilitățile de deținere a persoanelor și respectarea drepturilor acestora la reținere și detenție în custodia poliției.

Reținerea și detenția provizorie sunt procese închise și sunt accesibile unui număr limitat de persoane sau instituții, fapt ce cauzează și favorizează unele forme de abuzuri precum detenție arbitrară, detenție necondiționată, corupție sau tratamente degradante și inumane. Rolul organizațiilor societății civile de apărare a drepturilor omului este unul crucial în furnizarea de informații de alternativă privind respectarea drepturilor persoanelor reținute. Monitorizarea eficientă din partea societății civile permite identificarea deficiențelor și explicarea mecanismului de încălcare a drepturilor procesuale, care pot avea loc din necunoaștere, neglijență sau deficiențe de ordin administrativ și logistic.

Obiectivul general: Susținerea proiectelor și inițiativelor care au drept scop monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reţinute şi deținute în custodia poliției, adică timp de 72 de ore de la momentul privării (de facto sau în baza unui temei legal) de libertate de către poliție.

Activități specifice: Activitățile de monitorizare propuse în proiect pot include, dar nu se vor limita la:

  • Monitorizarea internă prin vizite ale monitorilor la sediul Inspectoratului/Izolatorului de detenție provizorie, acces reglementat prin lege sau în baza unui protocol de colaborare cu instituția de aplicare a legii;
  • Monitorizarea externă, post factum prin intervievarea persoanelor care au fost reținute și aflate în custodia poliției, a rudelor și/sau a avocaților acestora;
  • Obținerea și cercetarea datelor statistice privind profilul persoanelor reținute ținând cont de naționalitate, rasă, etnie, religie, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social, apartenență la grupuri vulnerabile sau oricare alt criteriu;
  • Promovarea interesului public prin inițierea litigiului strategic cu scopul de a promova standardele internaționale în domeniul respectării drepturilor omului și de a oferi o protecție juridică efectivă a victimelor încălcărilor acestor drepturi la etapa urmăririi penale, în special, în timpul aplicării măsurilor procesual-penale de reținere și detenție provizorie în custodia poliției.

Organizația selectată va pregăti și va lansa public un Raport final de monitorizare care să prezinte situația respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției precum dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la tăcere, dreptul la traducător, dreptul la asistență medicală, dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente și dreptul de a depune plângeri și petiții. Raportul va include concluzii și recomandări specifice pentru instituțiile de aplicare a legii privind îmbunătățirea cadrului legislativ și regulamentele interne incidente reținerii și arestului polițienesc.

Criterii de eligibilitate. Sunt eligibile organizațiile active în domeniul drepturilor omului, cu experiență de minimum 3 ani de advocacy și monitorizare a locurilor de detenție.

Condițiile concursului. Organizațiile interesate sunt invitate să prezinte propunerea de proiect, conform modelului propus. Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăși 20 000 de dolari SUA. Bugetul detaliat va fi elaborat și prezentat conform formularului de buget care poate fi descărcat aici. Durata proiectului va fi indicată în propunerea de proiect, însă aceasta nu poate depăși 12 luni calendaristice.

Detalii despre procedura de selectare și depunerea dosarului le puteți găsi în termenii de referință de mai jos.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 15 februarie 2018, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare: tel. 022 270031, Marina Cogălniceanu, coordonatoare, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (mcogalniceanu@soros.md).

Documente necesare

Termeni de referință
Cerere de finanțare 
Bugetul proiectului
Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului