Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

CONCURS DE ÎNSCRIERE LA ATELIERUL „METODE DE CERCETARE PENTRU ANALIZA POLITICILOR EDUCAȚIONALE”, DE LA CLUJ-NAPOCA

  Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, anunță înscrierea la Atelierul de formare în domeniul politicilor educaționale, care se va desfășura în perioada 3-9 mai 2020 la Cluj-Napoca. Atelierul prevede familiarizarea actorilor educaționali și a reprezentanților comunității experților din Republica Moldova cu experiența disponibilă la acest capitol la nivel internațional. Programul de formare își propune să crească expertiza în domeniul politicilor educaționale în Republica Moldova prin prezentarea unor instrumente eficiente pentru analiza politicilor în educație. Atelierul este unul intensiv de cinci zile și va fi oferit de Centrul pentru Studiul Democrației al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România).
Acest atelier se înscrie în inițiativa Fundației „Sprijinirea proiectelor de cercetare in domeniul educației în baza datelor PISA”, prilejuită de lansarea la 3 decembrie 2019 a Raportului Global PISA 2018.

Scopul Atelierului: familiarizarea factorilor de decizie și specialiștilor din domeniul educației, reprezentanților sectorului asociativ (centre de analiză/think-tanks în domeniul educației) și ai mediului academic cu instrumente eficiente de analiză și interpretare a datelor pentru a dezvolta, eficientiza și fundamenta politicile educaționale în bază de dovezi și material factologic. În același timp, programul este conceput pentru a răspunde la profilurile diverse ale participanților și va include sesiuni interactive cu prezentări și analize de studii de caz.

Obiectivele generale ale acestei instruiri sunt:

oferirea unei imagini de ansamblu asupra metodelor de cercetare și colectarea și analiza datelor;
clarificarea caracteristicilor unei analize a politicilor educaționale;
analizarea unor politici de succes în domeniul educației și discutarea critică a studiilor de caz relevante;
citirea și analiza datelor PISA.
În urma instruirii, participanții vor putea înțelege și elabora analize bazate pe date despre educație, inclusiv vor învăța utilizarea instrumentului PISA.

Pentru participarea la concurs sunt eligibili tineri cercetători cu vârsta de până la 35 de ani, care se încadrează în următoarele categorii:

specialiști și cadre de conducere din învățământul general;
experți în politici educaționale din sectorul asociativ;
cercetători din mediul academic.
Solicitarea de participare va include:

CV-ul solicitantului și datele de contact;
Scrisoarea de motivație cu specificarea experienței în domeniu și expunerea viziunii cum vor utiliza cunoștințele obținute în activitatea ulterioară (max. 2 pag.).
Dosarul de participare (formatul DOC) va fi expediat pe adresa de poștă electronică a Directorului de Proiect, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.

Termenul limită de depunere a solicitărilor de participare este 10 martie 2020, ora 16.00.

Rezultatele concursului vor fi anunțate până-n data de 25 martie, pe pagina Fundației www.soros.md. Participanții la atelier vor beneficia din partea Fundației de un grant de călătorie la Cluj-Napoca, care va include cheltuielile de drum tur-retur, cazarea la Cluj pentru 6 zile și o bursă de călătorie.

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80 sau prin poșta electronică la adresa acoretchi@soros.md.