Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru elaborarea conceptelor de proiect privind necesitatea îmbunătățirii respectării drepturilor omului la aplicarea și/sau contestarea măsurilor preventive privative sau restrictive de libertate

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs pentru elaborarea conceptelor de proiect pentru analiza situației și propunerea soluțiilor imediate sau de durată, privind respectarea drepturilor omului la aplicarea și contestarea măsurilor preventive privative, restrictive de libertate.

Obiectivul general

Susținerea proiectelor și inițiativelor care au drept scop analiza situației privind aplicarea măsurilor preventive restrictive de libertate inclusiv arestul preventiv și, în special, contestarea acestora în RM în ultimii ani; formularea recomandărilor pentru revizuirea cadrului legislativ și a practicilor curente în acest sens. Grantul va cuprinde și desfășurarea activităților de promovare a modificărilor legislative și a reformelor propuse și de sensibilizare a actorilor justiției penale privind limitele aplicării măsurilor privative restrictive de libertate și încurajarea celor alternative.

Proiectul va examina retrospectiv impactul reformelor legate de aplicarea măsurilor preventive, crearea instituțiilor specializate, inclusiv rolul judecătorului de instrucție, valoarea reală a garanțiilor procesuale, interacțiunea dintre procuror și judecătorul de instrucție la această etapă, rolul apărării, publicitatea procesului, capacitatea actorilor de a-și argumenta solicitările și poziția.

Criterii de eligibilitate. Sunt eligibile organizațiile active în domeniul drepturilor omului, cu experiență dovedită de minimum 5 ani în domeniul justiției penale, care a implementat proiecte cu elemente de cercetare, advocacy și monitorizare.

Procedura de prezentare a conceptelor de proiect

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în termenii de referință.

Dosarul complet, în limba română va fi expediat în format electronic la adresa mcogalniceanu@soros.md cu mențiunea în linia de subiect ”Concurs concepte de proiect”. Măsuri preventive privative și restrictive de libertate.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul-limită nu vor examinate.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.

Termenul-limită pentru expedierea conceptelor de proiect este 10 septembrie 2019, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare: tel. 022 270031, Marina Cogălniceanu, coordonatoare, Departamentul Justiție și Drepturile Omului (mcogalniceanu@soros.md).

Anexă:

Formular pentru conceptele de proiect