Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Anunț pentru elaborarea studiului „Analiza transparenţei și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică”

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea studiului Analiza transparenţei și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică

Obiectivul general al studiului este de a analiza transparența și eficiența implementării politicii de stat în domeniul medicamentului și impactul reglementărilor pe piața farmaceutică asupra accesibilității, siguranței și calității produselor farmaceutice, de a evidenția blocajele şi contradicţiile existente și de a formula recomandări de rigoare în vederea sporirii utilității și accesibilității pentru consumatori.

Cerinţe faţă de aplicant:

Organizațiile cointeresate trebuie să întrunească următoarele criterii:

  • Să fie o entitate juridică înregistrată legal;
  • Experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat; 
  • Să dispună de capacități tehnice și resurse umane suficiente pentru a îndeplini cu succes sarcina stabilită, sau capacitățile de a subcontracta consultanții externi locali și/sau internaționali;
  • Abilitatea demonstrată de a gestiona corect și responsabil un contract/subcontract/grant oferit de donator;
  • Participarea în echipă a unui expert străin va constitui un avantaj;
Profilul experților:
  • studii avansate în domeniile medicinii, farmaceuticii, științelor economice, politicelor publice, alte domenii relevante și/sau experiența profesională în aceste domenii; 
  • cunoașterea profundă a reglementării și funcționării pieții farmaceutice în Republica Moldova;
  • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat;
  • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare, scriere a studiilor analitice;
  • abilităţi excelente de auto-organizare;
  • abilităţi bune de comunicare;
  • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Detaliile sunt oferite în termenii de referinţă: Termenii de referință(354Kb) 

Doritorii de a participa la concurs, vor imprima oferta tehnică şi financiară în limba română sau engleză, şi le vor prezenta până la data de 12 iunie 2012, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc. Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Cornelia Ciofu, Coordonator de Program, cciofu@soros.md.