Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

 

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

Pe data de 20 mai comunitatea internaţională celebrează Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA. În această zi, oamenii din toata lumea aduc un omagiu colectiv persoanelor care nu mai sunt printre noi din cauza SIDA şi demonstrează solidaritate faţă de persoanele infectate cu HIV.

In scopul organizării activităților planificate pentru anul 2012 in cadrul Programului Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor, proiectul „Îngrijiri și Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM, în calitatea sa de sub-recipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA, TB si Malariei (runda a 8-a) şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport si îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, Fundaţia Soros-Moldova (FSM) anunţă o competiţie deschisa pentru colectarea cererilor de finanțare pentru: 
  • organizarea evenimentelor locale, prilejuite de Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA 

Cererile de finanțare vor fi elaborate în conformitate cu platforma de pledoarie pentru Ziua de Comemorare, și anume:

  • asigurarea accesului la tratament, prevenire și îngrijire;

  • reducerea stigmei și discriminării;

  • sporirea resurselor pentru HIV, malarie, TB etc.;

  • implicarea activă a PTH și populația țintă în răspunsul la HIV/SIDA.

Organizaţiile interesate vor remite FSM o solicitare de finanţare cu descrierea detaliată a evenimentului ce urmează a fi organizat și a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea evenimentului nu va depăşi suma de 500 euro. 
 
Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non- profit, legal constituite în Republica Moldova.
 
Solicitările urmează a fi trimise pe adresa: abordeianu@soros.md (Angelica Bordeianu), cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru granturi mici”. 
 
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 6 aprilie 2012.
 
Examinarea cererilor de finanțare remise va fi efectuată la şedințele Juriului pentru Sănătate Publică.
Solicitările aprobate pentru finanțare de către Juriul pentru Sănătate Publică vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.
Detalii suplimentare pot fi obținute de la directorul de proiect, Angelica Bordeianu, la telefonul: 27 00 31.