Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Program de granturi mici: Cresterea implicarii sectorului neguvernamental in controlul tuberculozei (TB)În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sanatate Publica, în conformitate cu  proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 9-a), Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei, anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creșterea depistării precoce a tuberculozei, sporirea complianţei la tratament în condiţii de ambulator  și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului. 

Organizaţiile interesate vor remite către FSM o solicitare de finanţare cu descrierea activităților ce urmează a fi implementate și descrierea detaliată a bugetului necesar.

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.

Solicitările urmează a fi trimise pe adresa foundation@soros.md. 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 10 ianuarie 2012, ora 14:00.

Examinarea şi discutarea solicitărilor remise vor fi efectuate la şedintele juriului Programului Sănătate Publică.

Solicitările aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publica vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.

Vă rugăm să nu ezitaţi să solicitati orice detalii suplimentare, referitoare la acest anunţ, pe care le consideraţi necesare. 

 SOLICITAREA DE FINANTARE VA CUPRINDE:

 I. Informaţii de bază privind organizaţia/instituţia care solicită finanţare

 • Denumirea instituţiei/organizaţiei care solicită finanţare            
 • Adresa poştală şi numărul de telefon  al instituţiei/organizaţiei 
 • Statutul juridic, lista fondatorilor, numele băncii şi contul bancar, codul fiscal, codul TVA
 • Numărul membrilor instituţiei/organizaţiei
 • Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
 • CV-ul directorului de proiect şi al persoanelor-cheie din proiect
 • Consiliul director al organizaţiei
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii după original)

II Descrierea şi argumentarea proiectului

 1. Titlul proiectului
 2. Perioada propusă pentru desfăşurare (de la/până la)
 3. Abstractul în limba română și engleză (cel mult ½ pagină)
 4. Descrierea proiectului:
 • Cadru general
 • Rezumatul/Problema
 • Scopurile şi obiectivele proiectului
 • Metodele de implementare 
 • Rezultatele concrete pe care le aşteptaţi de la acest proiect
 • Partenerii implicaţi în acest proiect şi rolul lor
 1. Bugetul proiectului 

Formularul  bugetului proiectului  poate fi descărcat aici (http://www.soros.md/files/Buget.xls)