Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Program de granturi mici: Cresterea implicarii sectorului neguvernamental in controlul tuberculozei

Tratamentul tuberculozei (TB) este un proces complex si de lunga durata. Doar o sinergie bine definita dintre institutiile de stat si reprezentantii societatii civile pot aduce rezultate in  controlul tuberculozei.  In pofida faptului ca tratamentul medicamentos este pus la dispozitie de catre programul national de control al tuberculozei (TB), pacientii cu TB au nevoie de suport prin consiliere, educare cit si prin activitati de mobilizare sociala. Pentru realizarea acestora, în cadrul proiectului Sporirea rolului pacientului si comunitatii in controlul tuberculozei in Moldova, finantat de Centrul PAS din resursele GFATM (runda 9), a fost inclus un program de granturi mici (PGM) pentru organizatiile ne-guvernamentale care lucrează cu grupurile de risc, care este implementat de Fundatia Soros Moldova, in cadrul programului Sanatate Publica/Reducerea Riscurilor.

Obiectivul principal al PGM este de a promova si de a spori depistarea timpurie a cazurilor TB, de a asigura continuitatea tratamentului acestora, cit si obtinerea ratei inalte a succesului tratamentului. PGM va incuraja dezvoltarea si aplicarea tehnicilor inovative, interventiilor si activitatilor care vor rezulta in cresterea depistarii TB  si aderentei la tratament a pacientilor cu TB, reducerea stigmei şi discriminării persoanelor cu TB.

Fundatia Soros-Moldova in calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB si Malariei (runda a 9a) anunta o competitie deschisa pentru finantarea organizaţiilor neguvernamentale care doresc să contribuie la sporirea rolului pacientului si comunitatii in controlul TB in Moldova.

In cadrul competitiei urmeaza a fi finantate proiecte care vor asigura suport pentru pacienţii cu TB, pentru membrii familiilor lor, pentru persoanele cu risc sporit de a se imbolnavi cu TB, care vor cuprinde, dar nu se vor rezuma la:

  • Consilierea pacientilor TB, familiilor acestora privind tuberculoza, tratamentul TB, cresterea aderentei la tratament, evitarea intreruperilor  in tratament si a abandonului, metode de profilaxie, etc.;
  • Activitati pe principiul de la egal la egal privind simptomele, tratamentul TB, cresterea aderentei la tratament, evitarea intreruperilor  in tratament si a abandonului;
  • Crearea grupurilor de suport/instruire pentru pacientii TB;
  • Activităţi de suport comunitar pentru pacientii cu TB (cu implicarea APL, servicii de asistenta sociala, bisericii, liderii comunitari neformali, etc.);
  • Participarea in oferirea asistentei materiale pentru pacientii TB aflati in tratament: distribuirea de pachete alimentare, acoperirea cheltuielilor  de transport, etc. (Resursele necesare pentru acestea nu vor fi parte a grantului, fiind oferite separat);
  • Mobilizare comunitară pentru asigurarea diagnosticarii TB in stadii precoce si  acces mai bun la tratamentul necesar a grupurilor vulnerabile;
  • Activitati de informare si educare in rindul grupurilor vulnerabile cu scopul depistarii timpurii a TB;
  • Mobilizare comunitară pentru identificarea potenţialilor pacienţi cu TB;
  • Consilierea pacientilor TB, cresterea aderentei la tratament, evitarea intreruperilor  in tratament si a abandonului pentru pacientii TB din penitenciare;
  • Activitati pentru reducerea stigmei şi discriminării a persoanelor cu TB.

Activitatile urmeaza a fi implementate in colaborare cu institutiile medicale/medicul ftiziatru. 

Teritoriile  prioritare pentru aceasta competie sunt raioanele cu o incidenta inalta a tuberculozei.

Perioada de implementare a proiectelor : februarie-decembrie 2011 (11 luni), cu posibilitate de prelungire pentru inca 12 luni.

Formularul de propunere de proiect il gasiti atasat.

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.

Proiectele urmeaza a fi trimise pe adresele vslobozian@soros.md si foundation@soros.md.Data limita de depunere a proiectelor: 13 ianuarie 2011.


Examinarea si discutarea proiectelor remise vor fi efectuate la sedintele juriului Programului Sanatate Publica/Senatul FSM.
Proiectele aprobate pentru finantare de catre FSM vor face subiectul unui contract de grant intre FSM si ONG.

Va rugam sa nu ezitati sa solicitati orice detalii suplimentare, referitoare la acest anunt, pe care le considerati necesare.
Succes
!