Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs Public pentru selectarea unei companii în vederea realizării studiului „Pluralismul intern mass-media în Republica Moldova: oportunitate şi realitate”

Cadru general. Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazat pe valorile democratice prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea presei independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.
 
Aspecte generale ale problemei. Asigurarea pluralismului în domeniul mass-media trebuie privită prin prisma articolului 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare şi de informare. Problema pluralismului în mass-media audiovizuală este prioritizată în toate ţările din Europa ca o condiţie a democraţiei şi libertăţii de exprimare. Articolul 12 din Recomandarea 1506 (2001) a APCE indică: “Este esenţial… să se asigure ca mass-media să nu fie folosită pentru câştigarea puterii politice şi să contribuie la controlul aspura fluxului de informaţie de după alegeri, în special prin intermediul canalelor radio şi TV”.
 
Prin noţiunea de libertate a mass-media este consemnată independenţa mass-media de controlul şi intervenţiile din partea guvernului şi autorităţilor de la guvernare. Ea semnifică lipsa monopolului asupra informaţiei din partea guvernării.
Prin noţiunea de pluralism în mass-media este consemnată independenţa mediei de controlul privat şi de influenţa disproporţionată din partea unor careva surse de putere: economică, socială sau politică. Pluralismul are atribuţie la proprietate în mass-media, tipurile de instituţii mediatice, sursele de informare şi spectrul de conţinuturi.

Noţiunea de “pluralism în mass-media” este apropiată noţiunii de “diversitate”. Aceasta din urmă este în mod obişnuit utilizată într-un sens şi un context mai mult empiric, în timp ce „pluralismul media” este situat mai frecvent în contextul care ţine de valori şi politici.

Pluralismul mass-mediei semnifică diversitate in oferte, in utilizare şi in distribuire, cu referire la:
  • proprietate şi control (la două nivele: public şi privat);
  • tipuri şi genuri de mass-medii;
  • viziuni politice;
  • forme culturale;
  • interese (la nivel naţional, regional, local, comunitar)

Pluralismul este definit ca unul EXTERN atunci când vizează asigurarea diversităţii în întreg domeniul mass-media, diversitatea de instituţii mediatice în cadrul sectorului respectiv al vieţii publice, (“diversity across/between media enterprises”, Ofcom’s report on measuring media plurality, London: Ofcom 2012, p.1).

Pluralismul INTERN stabileşte asigurarea diversităţii în interiorul fiecărei instituţiei mediatice, diversitatea produselor mediatice oferite de fiecare instituţie mediatică în parte, („diversity within media enterprises”, Ofcom 2012).

Constatare. Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, la sfârşitul anului 2013, în premieră pentru ţară, a aprobat finanţarea studiului „Pluralismul extern mass-media în Republica Moldova: oportunitate şi realitate”. Studiul va „diagnostica” pluralismul mass-media la nivel de conţinuturi oferite cetăţenilor de către principalele canale TV şi portaluri informaţionale. Se ştie, însă, că pentru un tablou complet cu referire la pluralismul mass-media este necesară determinarea gradului de pluralism intern, la nivel de conţinuturi oferite de către canalele mediatice evaluate fiecare în parte.

Obiectul concursului

Contractarea unei companii în vederea realizării studiului „Pluralismul intern mass-media în Republica Moldova: oportunitate şi realitate”. Metodologia elaborată şi aplicată trebuie să acopere toate aspectele relevante pentru a determina gradul de pluralism al mass-media din Moldova la nivel de instituţii mediatice aparte. În definitiv, prezentul studiu şi precedentul, cel cu referire la pluralismul extern, trebuie să răspundă la întrebarea dacă mass-media în Republica Moldova este sau nu este pluralistă.

Rezultatele studiului vor developa aspectele problematice în asigurarea pluralismului şi în dezvoltarea adecvată a mass-media şi vor permite a formula recomandări pentru acţiuni de intervenţie în scopul consolidării unui sector mediatic realmente pluralist în beneficiul cetăţeanului.

Condiţiile concursului public
Data limită a depunerii documentelor pentru participare în concurs: 27 ianuarie 2014, ora 16.00.
Deschiderea plicurilor cu ofertele tehnice va avea loc la sediul Fundaţiei Soros-Moldova pe 27 ianuarie 2014, ora 16.00.
Anunţarea rezultatelor concursului: februarie 2014.

Termenii de referinţă detaliaţi, pot fi descărcaţi AICI.