Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Anunț de selectare a experţilor/consultanţilor în producerea emisiunilor TV în format duplex

Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL) a Departamentului de Stat al Statelor Unite, implementează proiectul ”Consolidarea capacităţilor mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE”.

Proiectul, între alte activităţi, prevede realizarea de către 10 staţii tv regionale, inclusiv din UTA Gagauz-Yeri şi din regiunea transnistreană, a 30 de emisiuni în format duplex televizat care să reflecte aprofundat, în cunoştinţă de cauză şi pe înţelesul tuturor a tematicii cuprinse în acordul de asociere RM - UE în context local/regional.

Proiectul este la etapa când televiziunile urmează să realizeze primele 10 emisiuni dedicate tematicii cu referire la cooperare economică, asistenţă financiară, prevederi anti-fraudă şi control.

Televiziunile participante în proiect vor aborda teme specifice din domeniile:

 • Reforma administraţiei publice
 • Reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
 • Îmbunătăţirea bunei guvernări în domeniul fiscal
 • Dezvoltarea sectorului agrar şi rural
 • Eficienţa în domeniul economic şi mediul înconjurător
 • Promovarea educaţiei de lungă durată şi modernizarea proceselor de educaţie şi instruire
 • Prevenirea şi remedierea cazurilor de corupţie activă şi pasivă
 • Creditele şi mecanismele de finanţare
 • Politici prioritare
 • Prevenirea şi combaterea fraudei

Pentru o abordare adecvată a tematicii respective echipele de creaţie de la televiziunile regionale urmează să beneficieze de consultanţă corespunzătoare atît în domeniul tematicii alese cît şi în domeniul jurnalismului - producerea emisiunilor TV în format duplex.

În acest scop, Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs de selectare a experţilor/consultanţilor atât pe domenii tematice, cât şi în domeniul jurnalismului - producerea emisiunilor TV în format duplex. Aceştia se vor deplasa la staţiile regionale participante în proiect pentru a acorda timp de două zile consultanţa necesară la tema emisiunii aleasă de fiecare televiziune. Programul Mass-Media va achita onorariul consultantului şi va acoperi suplimentar costurile de transport şi cazare.

Cei interesaţi de ofertă sunt îndemnaţi să depună dosarele de participare la concurs care să conţină:

 • CV-ul
 • O scrisoare de motivare care să includă şi:
  • domeniile specifice din cele enumerate mai sus pe care le puteţi acoperi sau domeniul jurnalismului;
  • confirmarea disponibilităţii privind călătoriile în teritoriu;
  • zilele în care nu veţi fi disponibil în perioada 20 iulie 2015 – 20 septembrie 2015;
 • Remuneraţia netă, în lei, solicitată pentru o zi de consultanţă.

Juriul Programului Mass-Media va evalua calitatea dosarelor şi va lua în consideraţie cunoaşterea de către participanţii la concurs a limbilor română şi rusă.

Dosarele de participare la concurs urmează a fi depuse pe adresa: Chișinău, strada Bulgară, 32; sau, expediate în format electronic la adresele vmiron@soros.md şi icerevatii@soros.md.

Termenul limită de prezentare a dosarelor – 10 iulie 2015, ora 17.00.

Întrebările suplimentare le puteţi adresa prin email la icerevatii@soros.md