Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Pluralismul mass-media în Republica Moldova: oportunitate și realitate

Pluralismul mediatic în Republica Moldova necesită a fi consolidat pentru a corespunde standardelor europene – aceasta este concluzia generală a unui studiu realizat de experţi din ţară şi din România. Studiul a fost elaborat la inițiativa Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Studiul “Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate” reprezintă o premieră absolută atât pentru ţara noastră, cât şi pentru multe state europene.

Autorii studiului îşi întemeiază concluziile după analiza ofertelor informaţionale a 10 televiziuni şi a 30 de portaluri de ştiri - tipuri de media cu cel mai mare impact asupra publicului. Experţii au urmărit gradul pluralismului extern – diversitatea tipurilor de canale şi site-uri, şi gradul pluralismului intern – diversitatea produselor mediatice oferite publicului.

Printre factorii ce afectează pluralismul mediatic autorii studiului remarcă imperfecțiunea cadrului normativ; implementarea defectuoasă a legislației în vigoare; deficiențe în gestionarea instituțiilor mediatice; interes limitat pentru problematica domeniului etc.

Analiza “Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate” finalizează cu o Foaie de parcurs ce cuprinde recomandări atât pentru factorii decizionali, cât şi pentru instituţiile mediatice care, fiind implementate, ar contribui, în definitiv, la o informare adecvată a tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării.

Pentru a stimula și a consolida pluralismul mediatic, autorii consideră oportune acțiuni ce-ar asigura: prevenirea apariţiei monopolurilor, poziţiilor dominante și a concentrării proprietăţii pe piaţa mediatică; o concurenţă loială și o protecţie reală a concurenţei pe piașa mediatică și cea a publicităţii comerciale; contracararea invaziei de produse mediatice străine în spațiul informațional autohton; încurajarea producerii conținuturilor informaționale autohtone; independenţa și autonomia autorităţilor centrale de specialitate ce reglementează activitatea domeniului mediatic; independenţa reală a instituţiilor mass-mediei, pentru a le feri de ingerinţele politice și economico-financiare etc.