Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Paradox moldovenesc: radiodifuzori mulți, pluralism puțin

Pluralismul mediatic se confruntă cu riscuri majore – este concluzia generală a unui studiu lansat astăzi la Chișinău.

Studiul constituie o premieră absolută, dat fiind că a fost efectuat în temeiul unei metodologii elaborate în UE și ajustate la realitățile autohtone, în cadrul unei inițiative a Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Studiul, care a vizat televiziunea, ca segment mass-media cu cel mai mare impact asupra informării cetățenilor, constată că riscurile pentru diversitatea surselor de informare sunt generate de insuficiența reglementărilor și de ineficiența implementării celor existente; de concentrarea proprietății și audienței la nivel național; de lipsa politicilor publice de dezvoltare a audiovizualului local/regional.

Studiul relevă, că autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului nu este protejată de ingerințele de ordin politic și/sau economic. Reglementările privind concentrarea proprietății în televiziunea terestră, în cablu și IPTV, conțin dispoziții generale, declarative, nu impun limite și nu oferă autorităților abilitate atribuții sau mecanisme prin care să intervină prompt și eficient. Lipsa reglementărilor privind diversitatea serviciilor de programe difuzate în multiplexele naționale, inclusiv în Multiplexul A, prezintă o amenințare pentru pluralismul categoriilor de servicii de programe oferite publicului. Deși în primul multiplex se regăsesc toate cele trei categorii – informative, educative, distractive – repartizarea lor disproporționată denotă carențe în politica de gestionare a acestui proces.

Studiul mai arată că primii trei proprietari pe segmentul televiziunii terestre dețin cote de audiență și cote de piață care oscilează între 44% și 54%, iar în cablu și IPTV – între 63% și, respectiv, 65%.

60 la sută din numărul radiodifuzorilor sunt concentrați la Chișinău, în timp ce în două treimi din centrele raionale fie că aceștia lipsesc, fie că, raportați la populația regională/locală, reprezintă un tablou disproporționat și îngrijorător din perspectiva pluralismului geografic.

În anul 2015 cifra de afaceri a tuturor radiodifuzorilor a constituit, estimativ, 316 milioane de lei. Radiodifuzorilor din capitală le-au revenit, cumulat, 304 milioane (96,2%); primilor trei radiodifuzori – 173 de milioane (54%); tuturor radiodifuzorilor regionali/locali – 12 milioane (3,8%).

Studiul conține și o serie de recomandări factorilor decidenți menite să diminueze riscurile pentru pluralismul mediatic, în beneficiul informării adecvate a cetățenilor.

Studiul vizând pluralismul mediatic autohton a fost realizat de Asociația Presei Electronice APEL cu sprijinul Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.