Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare reflectată în două rapoarte tematice

Recent, la inițiativa Programului Sănătate Publică a Fundației Soros-Moldova, au fost lansate două rapoarte tematice - „Monitorizarea executării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare” și „Monitorizarea ședințelor de judecată pe cauzele contravenționale și penale în privința consumatorilor de droguri / Perioada februarie - octombrie 2015”. Studiile au fost elaborate de Asociația Promo-Lex în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile prin intermediul acțiunilor de advocacy”.

Publicarea rapoartelor este parte a unui șir mai larg de activități printre cele mai importante fiind susținerea adoptării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare, monitorizarea aplicării acesteia, monitorizarea ședințelor de judecată la care participă consumatorii de droguri (CD), asistența juridică acordată CD.

Potrivit concluziilor raportului „Monitorizarea executării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și profilaxia HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare”, peste o treime (cca 42%) din respondenți nu cunosc sau chiar nu au auzit despre Instrucțiune. În ceea ce privește calitatea și plenitudinea instruirilor privind profilaxia infecției HIV, prevenirea consumului de droguri și asistența persoanelor în mediul grupurilor cu risc sporit de infecție, doar 30% din angajați au confirmat că beneficiază continuu de informare. Aproximativ 1/3 (29%) din șefii de post/ofițerii de sector nu au participat la nici o instruire, mai arată datele Rapotului.

În ce privește nivelul de echipare a Inspectoratelor de Poliție cu setul individual de produse medicale și accesorii pentru utilizarea în cazul situațiilor accidentale, cca 87% din respondenți au declarat că sectorul din care fac parte nu dispune de un asemenea set și doar 13% au declarat că au văzut asemenea seturi.

Studiul a mai relevat că majoritatea ofițerilor de poliție (75%) consideră că sancțiunile aplicate în prezent pentru consumatorii de droguri din Republica Moldova sunt prea ușoare și acestea ar trebui înăsprite considerabil. Astfel, aproximativ 90% dintre polițiști ar opta pentru pedepse forțate (tratament forțat, privațiune de libertate), în cazul în care ar avea putere de decizie.

Pentru elaborarea raportului „Monitorizarea ședințelor de judecată pe cauzele contravenționale și penale în privința consumatorilor de droguri”, timp de opt luni, au fost monitorizate 480 de ședințe de judecată pe cauze contravenționale și penale în privința consumatorilor de droguri. Metodologia de cercetare a inclus realizarea unui sondaj de satisfacție care conținea întrebări cu privire la accesul la justiție în cauza monitorizată, calitatea, independența și imparțialitatea judecătorului și a ofițerilor de urmărire penală, precum şi echitatea procesului. Respondenți au fostconsumatorii de droguri implicați în actul de justiție.

Potrivit datelor analizei, indicatorul privind parțialitatea judecătorilor este cu 11% mai mare decât la alte categorii de justițiabili. Dacă este să ne referim la imparțialitatea instanței de judecată, acest drept a fost respectat în 79% din cazuri, iar în 21% din cazuri, monitorii au au observat din partea unor judecători tendința de a-și manifesta sentimente de dispreț față de consumatorii de droguri.

Indicatorul cu privire la nemulțumirea față de lipsa de amabilitate și ostilitatea judecătorului este cu 23% mai mare decât la alte categorii de justițiabili și cu 33% mai mare în cazul ofițerilor de urmărire penală și a procurorilor.

În ce privește indicatorul privind nemulțumirea respondenților față de profesionalismul și competența judecătorilor, acesta este cu 20% mai mare decât la alte categorii de justițiabili și 29% mai mare în cazul ofițerilor de urmărire penală și a procurorilor. Pe de altă parte, 5% din respondenți s-au arătat nemulțumiți de profesionalismul și competența avocatului.

Totodată, Raportul scoate în evidență și unele situații de limitare a drepturilor procesuale ale consumatorilor de droguri, fiind constatate situții de discriminare, precum publicarea pe pagina web a instanței de judecată a numelor, deși a fost solicitată confidențialitatea. Aparent, instanțele de judecată au probleme cu asigurarea respectării dreptului la traducător.

Raportul de monitorizare mai arată că în cazul utilizatorilor de droguri, arestarea preventivă este aplicată mai des, în comparație cu alte categorii de justițiabili. Acest fapt a fost constatat în 158 de cazuri monitorizate (33%).

Recomandările Rapoartelor vizează mai multe instituții, precum: Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General de Poliție; Curtea Supremă de Justiție; Institutul Național al Justiție; Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Uniunea Avocaților.