Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Promo-LEX, cu susținerea Fundației Soros-Moldova, va monitoriza ședințele de judecată cu implicarea utilizatorilor de droguri

Începând cu luna februarie curent, monitorii Asociației Promo-LEX vor monitoriza ședințele de judecată care implică utilizatori de droguri, în zonele de nord, centru și sud a țării.

Scopul monitorizării este de a contribui la sporirea gradului de respectare a drepturilor utilizatori de droguri în Republica Moldova, dar și la prevenirea tratamentului discriminatoriu față de aceștia. Astfel, pentru o perioadă de 8 luni, vor fi monitorizate 480 de ședințe de judecată în toate instanțele din mun. Chișinău, Bălți, Cahul şi UTAG. De asemenea, utilizatorii de droguri pot beneficia de consultații juridice gratuite. Pentru a putea beneficia de consultații, contactați 0 (22) 45 00 24.

De asemenea, monitorizarea va permite o evaluare comprehensivă a percepțiilor, atitudinilor și problemelor cu care se confruntă utilizatorii de droguri în raport cu organele de drept.

În cadrul exercițiului vor fi aplicate două instrumente: Chestionarul de monitorizare, în vederea măsurării calităţii actului justiţiei, completat în monitori și Sondajul de satisfacție care va permite măsurarea percepţiilor consumatorilor de droguri şi ale reprezentanţilor acestora cu privire la calitatea administrării justiției. Urmare a procesului de monitorizare va fi elaborat un raport care va fi făcut public.

Amintim că în iunie 2014, Asociația Promo-LEX a publicat Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”. În rezultatul cercetării efectuate, în perioada ianuarie-mai 2014, s-a constatat faptul că, deși în ultimii ani s-au produs schimbări radicale în legislația Republicii Moldova privind sancțiunile consumatorilor de droguri și prevenirea discriminării acestora, până în prezent nu există un mecanism eficient de implementare a acestei legislații și niciun mecanism de monitorizare și evaluare a implementării noilor prerogative. În aceste condiții, persoanele consumatoare de droguri injectabile continuă să fie supuse unui tratament discriminatoriu din partea organelor de poliție.

Monitorizarea se va desfășura în cadrul Proiectului „Promovarea respectării drepturilor utilizatorilor de droguri injectabile din RM prin monitorizare, raportare și litigare”, implementat de Asociația Promo-LEX, având susținerea financiară oferită de Fundația Soros-Moldova/Programul Sănătate Publică.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Alexandru Postica, Directorul Programului Drepturile Omului al Asociației Promo-LEX. Tel: (22) 450024, GSM: 069104851, info@promolex.md