Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Bursierii Fundației Soros Moldova prezintă public concluziile și recomandările de politici educaționale care să contribuie la schimbări calitative în educație

 Fundația Soros Moldova, Departamentul Buna Guvernare și Programul Educațional al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă anunță pentru zilele de 17 și 18 noiembrie 2021 un eveniment online „Educație de calitate: răspunsul sistemului educațional la provocările actuale”. În cadrul acestui eveniment bursierii 2020-2021 vor prezenta rezultatele și concluziile cercetării, expuse în studiile de politici educaționale elaborate.

Evenimentul se va desfășura în două sesiuni, pe parcursul a două zile, între orele 15.00 – 16.30. Pentru a urmări evenimentul, vă rugăm să accesați următorul link

Concursul anunțat de Fundație la finele anului 2020 a avut drept scop sporirea accesului la un învățământ general de calitate prin modernizarea politicilor educaționale în baza lecțiilor învățate pe parcursul ultimilor ani, în special în situația de criză sanitară, și a urmărit orientarea acestora spre extinderea echității, accesului și incluziunii, ce ar conduce la îmbunătățirea rezultatelor învățării într-o perspectivă de durată.

Tinerii cercetători au fost încurajați să dezvolte abordări interdisciplinare în analiza și monitorizarea politicilor educaționale și să identifice noi oportunități de racordare a învățământului general la schimbările din societatea moldovenească și evoluțiile internaționale.

La data de 17 noiembrie vor fi prezentate concluziile și recomandările următoarelor studii:
„Formarea competenței-cheie a învăța să înveți în contextul noilor provocări societale”, autoare Ludmila Franțuzan
„Temele pentru acasă – pedagogie și politici școlare”, autor Sergiu Orehovschi
„Educația pentru drepturile socio-economice în învățământul general din Republica Moldova”, autor Denis Zacon

În cea de a doua zi a evenimentului, 18 noiembrie, preconizăm prezentarea următoarelor două studii:
„Accesul copiilor aflați în situație de risc la o educație de calitate în condiții de pandemie”, autoare Olga Morozan
„Incluziunea educațională digitală în condiții de izolare sanitară: discrepanța dintre urban și rural”, autoare Cătălina Bîrsanu

La eveniment sunt invitați să participe și să se expună factori de decizie, reprezentanți ai autorităților publice locale și naționale, cercetători și practicieni din domeniul educației.
Pentru detalii, vă rugăm să contactați Directorul Proiectului Educațional, Ana Corețchi, acoretchi@soros.md

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: justiție și drepturile omului, sănătate publică, mass media și bună guvernare.

Departamentul Buna Guvernare (DBG) implementează proiecte care contribuie la sporirea transparenței, responsabilității și eficienței autorităților publice. Prioritățile de bază ale DBG se referă la programe care vizează domeniul anticorupție și echitate economică, politici publice și educație. În perioada 2017 – 2020 Fundația a acordat peste 20 de burse în cadrul Proiectului în domeniul politicilor educaționale.