Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Consurs de selectare a liceelor „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

 Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca și Centrul ”CONTACT-Cahul”
ANUNȚĂ UN CONCURS
de selectare a liceelor care vor participa la implementarea proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

Începând cu anul 2018, Fundația Soros Moldova, cu suportul financiar al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, a implementat prin intermediul organizațiilor-partenere - Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca și Centrul ”CONTACT-Cahul”, o inițiativă care a facilitat antrenarea elevilor în buna guvernare a instituției de învățământ, inclusiv prin sporirea rolului Consiliului elevilor (CE) în luarea deciziilor la nivel de instituție școlară, în baza pilotării acestei abordări în șase licee din țară. Actualmente, această inițiativă va fi extinsă prin implicarea altor licee, interesate să cunoască experiența acumulată de liceele-participante la proiect și să beneficieze de avantajele unui Consiliu al elevilor responsabil și participativ. În acest scop Fundația Soros Moldova și Fundațiile pentru o Societate Deschisă au alocat resurse financiare organizațiilor-partenere pentru implementarea inițiativei pe o durată de doi ani (2021-2023).

În conformitate cu Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului elevilor (Ordinul nr. 136/ 26.03.2013 al Ministerului Educației), este prevăzut că un Consiliu al elevilor este un organ reprezentativ al elevilor, prin intermediul căruia elevii abordează probleme importante pentru viața școlară, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinți, pentru asigurarea bunei funcționări a instituțiilor de învățământ general. Reieșind din aceste prevederi și necesitatea respectării dreptului elevilor la participare, în cadru primei etape de implementare a proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” în cele șase licee pilot au fost realizate mai multe intervenții: revizuirea procedurii de constituire a Consiliului de elevi, organizarea alegerilor în aceste consiliu în mod democratic, care asigură reala reprezentativitate, aplicarea diverselor instrumente pentru studierea nevoilor elevilor și identificarea soluțiilor potrivite prin intermediul dezbaterilor, elaborarea și implementarea miniproiectelor, dezvoltarea capacităților de luare a deciziilor în mod participativ.

Scopul propus pentru noua etapă de implementare a proiectului constă în dezvoltarea capacităților Consiliilor de elevi, ale echipelor manageriale și colectivelor didactice din școli în aplicarea metodelor participative de luare a deciziilor la nivel de instituție educațională. Ne propunem să dezvoltăm capacitățile elevilor pentru a-i încuraja să se implice mai activ în luarea deciziilor la nivel de școală. Un accent deosebit se va pune pe învățarea elevilor de a organiza dezbateri și o comunicare cu factorii de decizie, de a colecta fonduri pentru transpunerea în viață a ideilor generate de elevi, de a elabora și implementa mici inițiative în școală. Astfel elevii vor fi mai eficienți în planificarea activităților si rezolvarea diverselor probleme în școală, devenind un organ indispensabil în lanțul decizional din cadrul instituției educaționale.

Proiectul prevede selectarea a 8 licee (câte 4 din fiecare regiune: nord și sud). Menționăm că din cele patru licee care vor fi selectate pe regiune, două licee vor fi selectate din cadrul liceelor beneficiare ale primei etape de implementare a proiectului, iar două licee vor fi noi. Sunt invitate să participe liceele în sudul și nordul țării: Cahul, Cantemir și Leova, și respectiv – Soroca, Drochia și Florești. Interesul de participare al instituției de învățământ va fi susținut de două confirmări (în formă scrisă, liberă) atât din partea Consiliului elevilor, cât și a administrației instituției, prin care se va specifica interesul de a se implica în această inițiativă.

Pentru a participa la această inițiativă, instituția pretendentă va parcurge următorii pași:

  • va consulta cu elevii cl. VIII-XI intenția de participare la această inițiativă;
  • va întocmi un proces verbal al ședinței cu reprezentanții elevilor/Consiliului elevilor;
  • va obține acordul/angajamentul administrației instituției și al asociației/comitetului părinților de a oferi suport în implementarea și promovarea proiectului la nivel de instituție;
  • va completa un formular de participare.

Criteriile în baza cărora se va face selectarea instituției:

  • Numărul claselor și al elevilor din clasele VIII-XI, doritori să se implice în inițiativă;
  • Criterii clare și transparente de implicare/reprezentare a tuturor grupurilor de elevi din instituție în Consiliul elevilor din mandatul actual, inclusiv a celor marginalizați/excluși social;
  • Gradul de implicare autentică a elevilor/Consiliului elevilor în identificarea problemelor și a soluțiilor posibile (prezentarea unor exemple de implicare din anul precedent);
  • Disponibilitatea conducerii școlii și a părinților de a oferi susținere elevilor în vederea eficientizării activităților comune.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 01 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023, prin încheierea unor acorduri de colaborare dintre liceele selectate și organizațiile implementatoare.

Termenul-limită de depunere a formularului de participare este 18 octombrie 2021, ora 14.00.
Formularul completat, semnat de către directorul instituției și reprezentantul Consiliului Elevilor (în format Word și PDF), va fi expediat pentru candidații din zona de nord - la adresa electronică a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA stela.babici@yahoo.com, iar pentru candidații din zona de sud - la adresa electronică a Centrului CONTACT-Cahul contact_cahul@yahoo.com.

Selectarea instituțiilor va fi efectuată de către o comisie formată din reprezentanții organizațiilor partenere, finanțatorilor și experții proiectului.
Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să apelați la partenerii de implementare a proiectului din regiuni:

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca,
Stela Babici, mob. 068338284;

Centrul CONTACT-Cahul,
Mihai Cucereanu sau Oxana Radu, mob. 067323424, tel. 0299 84842

Rezultatele concursului vor fi anunțate într-o săptămână.