Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru oferirea unui grant unei organizații media pentru acțiuni de vizibilitate și comunicare în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, lansează un concurs pentru oferirea unui grant unei organizații media pentru dezvoltarea și implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Context
Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis au inițiat implementarea Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” la 1 februarie 2021. Proiectul cu durata de 42 de luni este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

Obiectivul general al concursului de grant
Promovarea și sensibilizarea comunității cu privire la rolul și contribuția societății civile la elaborarea și dezvoltarea politicilor și serviciilor sociale sustenabile pentru persoanele din grupuri vulnerabile, la dezvoltarea comunităților inclusive, realizate în cadrul și cu suportul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Detalii pentru condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință.

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile organizațiile active în domeniul media nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice, cu experiență de minim de trei ani în implementarea activităților de vizibilitate și comunicare, care dețin resurse umane calificate și echipamente necesare pentru implementarea proiectului. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului
Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea „PH-EU2. Concurs de grant pentru organizații media. Departament Sănătate Publică”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie 2021, ora 14.00.

Documente