Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

USMF „Nicolae Testemițanu” a lansat un nou curs de instruire în urgențe de sănătate publică, în contextul pandemiei de COVID-19

Cu suportul Fundației Soros Moldova, USMF a lansat cursul de îmbunătățit pregătire în domeniul de urgențelor de sănătate publică, inclusiv a specialiștilor din asistența medicală primară, urgentă, prespitalicească și spitalicească.
Pandemia cauzată de COVID-19, datorită anvergurii de răspândire și a consecințelor grave asupra sănătății populației, a evidențiat lipsa acută a specialiștilor în domeniul sănătăţii publice de pe glob. Cauzele declanșării unei epidemii sunt diverse și complexe, dar pot amenința atât viața și sănătatea populației, cât și securitatea sănătății publice și a statului. Experiența tristă prin care trece în prezent Republica Moldova vis-a-vis de pandemie demonstrează nivelul insuficient de pregătire la capitolul urgențe de sănătate publică, inclusiv prin existența de lacune privind instruirea cadrelor medicale în vederea pericolelor de sănătate publică. Fortificarea capacităților de prevenire, supraveghere, răspuns și protecția sănătății de influența pericolelor cu potențial de răspândire internațională este una prioritară.

Conferențiara universitară Angela Paraschiv, coordonatoare de proiect, șefă al Disciplinei de epidemiologie, Departamentul Medicină Preventivă, a menționat că proiectul prevede elaborarea curriculumurilor în prevenirea și controlul urgențelor de sănătate publică, cu participarea multidisciplinară a specialiștilor USMF „Nicolae Testemițanu”; pregătirea studenților din anii V-VI, a medicilor-rezidenți din anul I și a medicilor practicieni în urgențe de sănătate publică și, respectiv, sporirea numărului de specialiști pregătiți în domeniul urgențelor medicale ce țin de prevenire, diagnostic și abordare clinică, precum și de direcțiile de supraveghere a infecțiilor cu potențial sporit de răspândire.

Instruirile se bazează pe elemente de simulare a situațiilor de urgență în sănătate publică, cu realizarea de sarcini practice. La primul curs de instruire on-line, desfășurat în data de 1 februarie curent, au participat 300 de studenți din anul VI ai Facultății de Medicină nr. 1. În total, vor fi instruiți peste 500 de studenți, 1000 de medici-rezidenți și medici practicieni în cadrul educației medicale continue.

În cadrul cursului sunt abordate subiecte ce țin de: Urgențele de sănătate publică. Managementul internațional al urgențelor de sănătate publică; Evaluarea riscului de declanșare a urgențelor de sănătate publică. Măsurile de control în funcție de rezultatele de evaluare a riscului; Infecții cu potențial de răspândire pandemică - trecut, prezent, viitor. Precauțiile standard și suplimentare în protecția lucrătorului medical în funcție de riscul expunerii la infecția cu COVID-19. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală; Particularitățile clinice și de reabilitare a pacienților cu infecția COVID-19; Strategii de comunicare în gestionarea situațiilor de urgențe de sănătate publică etc.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Societatea Științifică a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova, Societatea Igieniștilor din Republica Moldova și Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova.
Proiectul are un buget total de 42,117 USD, fiind finanțat din sursele grantului oferit de Fundațiile pentru Promovarea Societății Deschise/Foundation to Promote Open Society și din bugetul alocat din Fondul de Rezervă (Phase II COVID-19 response) pentru susținerea Republicii Moldova în combaterea răspândirii COVID-19.

Proiectul este derulat în perioada 1 decembrie 2020–30 noiembrie 2021.