Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

„Fotografia” unei zile obişnuite de muncă a 7 manageri-cheie ai Companiei "Teleradio-Moldova"

Gestionarea reformelor iniţiate la IPNA Compania „Teleradio-Moldova” necesită, de asemenea, o ajustare adecvată a gestiunii timpului de lucru al managerilor din eşalonul superior al instituţiei. Aceasta este concluzia de bază a studiului de caz efectuat de către Asociaţia Presei Electronice APEL în urma analizei „fotografiei” unei zile obişnuite de muncă a 7 manageri-cheie ai Companiei.

Datele studiului relevă că între activităţile zilnice principale ale preşedintelui Companiei, directorului Radio şi directorului Tv cea mai mare cotă-parte din orele de muncă este alocată discuţiilor cu subalternii, semnării documentelor şi convorbirilor telefonice. Fără a diminua importanţa activităţilor respective, experţii APEL le califică totuşi drept „hoţi” de timp, de rând cu evenimentele ad-hoc la care managerii sunt nevoiţi să reacţioneze. Studiul mai relevă faptul că în lanţul de gestiune a timpului planificare-organizare-control cea mai propunţată verigă, în cazul managerilor superiori de la „Teleradio-Moldova”, este veriga organizare, iar verigile planificare şi control necesită fortificare.

Studiul de caz este parte a Raportului al doilea de monitorizare a modului în care sunt gestionate reformele la „Teleradio-Moldova”, făcut public de APEL. Raportul include şi rezultatele monitorizării publicităţii difuzate de radiodifuzorul public naţional în lunile septembrie-octombrie 2012. Rezultatele arată că, în comparaţie cu luna septembrie 2011, volumul publicităţii contractate s-a diminuat, iar spaţiul de emisie permis de legislaţie pentru plasarea publicităţii (12 minute pe oră) este utilizat în mică măsură.

Reamintim că primul Raport, făcut public în luna septembrie curent, a vizat calitatea şedinţelor de lucru şi calitatea principalelor ediţii informative de la „Teleradio-Moldova”.

APEL monitorizează gestionarea reformelor iniţiate la Companie în cadrul unui proiect susţinut de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.