Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Ştirile de la Moldova 1: calitate mai scăzută decât la Radio Moldova, potrivit unei monitorizări independente

Potenţialul şedinţelor de lucru, în calitatea lor de instrument de luare a deciziilor şi eficientizare a procesului de management, nu este în deplină măsură valorificat de către conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Concluzia derivă din analiza datelor monitorizării efectuate de Asociaţia Presei Electronice (APEL), în perioada iulie - septembrie 2012.

Monitorizarea a cuprins, de asemenea, principalele ediţii informative difuzate de Radio Moldova şi TV Moldova 1, în lunile iulie-august 2012. Potrivit rezultatelor, calitatea programelor de actualităţi atât la Radio Moldova, cât şi la TV Moldova 1 s-a menţinut, în general, la acelaşi nivel, atestat în cadrul monitorizărilor anterioare. Cu toate acestea, datele monitorizării relevă că la Radio Moldova, pe anumite segmente, calitatea ştirilor a sporit, iar la TV Moldova 1, dimpotrivă, a scăzut.

La final, autorii analizei oferă următoarele recomandări pentru îmbunătăţirea programului:

  • Ediţiile informative de la Radio Moldova pot fi îmbunătăţite printr-o planificare mai riguroasă a tematicii, printr-o coordonare mai judicioasă a activităţilor echipei redacţionale, printr-o analiză periodică a lucrului realizat.
  • Este stringent necesar ca echipa ”Mesagerului” de la TV Moldova 1 să renunţe la utilizarea procedeelor tehnice care sunt în stare să distorsioneze mesajul ştirilor. Este oportună o echilibrare a prezenţelor tuturor categoriilor de protagonişti în ştiri/subiecte, care să le confere acestora din urmă credibilitatea necesară.

Studiul, care constituie o premieră, a fost efectuat în cadrul proiectului „Monitorizarea gestionării reformelor iniţiate la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, proiect susţinut de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.