Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

Cultural Policy

The mission of the Cultural Policies program at Soros Foundation Moldova is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic society based on values of democracy. In order to achieve its goals, the program organizes, facilitates, supports and finances activities intended to strengthen the cultural sector and cultural policies in Republic of Moldova.

Justice

The Program promotes legal reforms based on human rights, legal accountability, social inclusion and good governance. The Program is focused on three intervention areas, essential for the development of an open society and the rule of law:

East East Beyond Borders Program

In attention of the Soros Foundation-Moldova's partners and beneficiaries:

Equality and Civic Engagement

The Equality and Civic Engagement Program combines operational projects (managed directly by the Foundation) with grants programs.

 

Public Health

The Public Health Program’s mission is to advance health and human rights of marginalized persons through building the capacity of civil society leaders and strong involvement of NGOs in health policy development.

Media Program

The program’s general objective is to contribute to the creation of a free, independent, pluralist and unbiased media in Moldova, modernization and professionalization of the media sector through supporting reforms in the media sector, promotion of democratic principles, adjusting the national legal framework to international standards, monitoring processes in the media sector and analyzing media status and its trends.

Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate - campanie media

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a lansat, în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie, Campania media de informare şi sensibilizare „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”. Campania media se desfăşoară în cadrul unui proiect susţinut de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Prin această Campanie, Centrul de Investigaţii Jurnalistice îşi propune să contribuie la reducerea stigmatizării/discriminării prin sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor de decizie referitor la problemele legate de discriminare după sex, religie, gen, rasă, vârstă, stare socială şi altele. Împreună cu jurnalişti de la diferite medii de informare vor fi identificate domeniile, instituţiile unde au loc cazuri de discriminare şi categoriile de cetăţeni care sunt discriminate, realizând un ciclu de anchete de presă prin care vor fi arătate problemele în complexitatea lor. Articolele de investigaţie vor porni de la cazuri concrete până la denunţarea unui fenomen. Prin realizarea investigaţiilor, organizaţia îşi propune să prevină faptele de discriminare, să vadă modul în care se acordă asistenţă de specialitate victimelor discriminării, cum se investighează, constată şi se sancţionează faptele de discriminare.

Investigaţiile jurnalistice, pe lângă faptul că vor aborda probleme legate de încălcarea drepturilor diferitor categorii de persoane discriminate, vor conţine o boxă informativă cu prevederi din legislaţie privind drepturile omului, date de contact ale structurilor unde cetăţenii pot să se adreseze pentru a-şi apăre drepturile, dar şi informaţii de conştientizare şi promovare a nediscriminării pentru toată populaţia.

În cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie vor fi discutate subiecte de interes public legate de fenomenul discriminării, necesitatea luării de măsuri în vederea protejării drepturilor categoriilor discriminate, dar şi pentru încurajarea jurnaliştilor să abordeze profesionist şi să acorde o mai mare atenţie subiectelor legate de discriminare.

Concomitent, reprezentanţii Centrului de Investigaţii Jurnalistice vor monitoriza reacţiile factorilor de decizie la problemele legate de discriminare din materialele de investigaţie şi cele dezbătute în cadrul Clubului.

"Soarta copiilor din internate după absolvire - discriminare sau neglijare?" a fost tema pusă în discuţie în cadrul primei întâlniri. Jurnaliştii au avut ocazia să discute cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Direcţiei Municipale pentru Protecţia copilului, ai organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cu absolventele unor instituţii rezidenţiale.