Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

Program's mission: an increased transparency, accountability, effectiveness and efficiency of the government in alignment with European standards

Justice

The Justice Program’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Program develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision: Human Rights, Access to Justice, Criminal Justice, Judicial Independence and Accountability.

Equality and Civic Engagement

Mission: establish and strengthen mechanisms for promoting equality and non-discrimination in partnership with civil society

In alignment with the Foundation’s strategy for 2014-2017, Equality and Civic Engagement Program aims at enhancing the effectiveness of the Law on Ensuring Equality, in partnership with civil society organizations and public institutions and on bringing to a higher level the approach towards promoting equality and diversity.

Public Health

Public Health Program aims to contribute to advancing the health and rights of marginalized people through capacity building of civil society to participate in the development, monitoring and evaluation of health policies.

The program supports and implements projects in the following priority areas: mental health, palliative care, HIV prevention in at-risk groups.

Media Program

Media Program's mission: to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

Other initiatives

Initiatives implemented during 2016

Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate - campanie media

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a lansat, în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie, Campania media de informare şi sensibilizare „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”. Campania media se desfăşoară în cadrul unui proiect susţinut de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Prin această Campanie, Centrul de Investigaţii Jurnalistice îşi propune să contribuie la reducerea stigmatizării/discriminării prin sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor de decizie referitor la problemele legate de discriminare după sex, religie, gen, rasă, vârstă, stare socială şi altele. Împreună cu jurnalişti de la diferite medii de informare vor fi identificate domeniile, instituţiile unde au loc cazuri de discriminare şi categoriile de cetăţeni care sunt discriminate, realizând un ciclu de anchete de presă prin care vor fi arătate problemele în complexitatea lor. Articolele de investigaţie vor porni de la cazuri concrete până la denunţarea unui fenomen. Prin realizarea investigaţiilor, organizaţia îşi propune să prevină faptele de discriminare, să vadă modul în care se acordă asistenţă de specialitate victimelor discriminării, cum se investighează, constată şi se sancţionează faptele de discriminare.

Investigaţiile jurnalistice, pe lângă faptul că vor aborda probleme legate de încălcarea drepturilor diferitor categorii de persoane discriminate, vor conţine o boxă informativă cu prevederi din legislaţie privind drepturile omului, date de contact ale structurilor unde cetăţenii pot să se adreseze pentru a-şi apăre drepturile, dar şi informaţii de conştientizare şi promovare a nediscriminării pentru toată populaţia.

În cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie vor fi discutate subiecte de interes public legate de fenomenul discriminării, necesitatea luării de măsuri în vederea protejării drepturilor categoriilor discriminate, dar şi pentru încurajarea jurnaliştilor să abordeze profesionist şi să acorde o mai mare atenţie subiectelor legate de discriminare.

Concomitent, reprezentanţii Centrului de Investigaţii Jurnalistice vor monitoriza reacţiile factorilor de decizie la problemele legate de discriminare din materialele de investigaţie şi cele dezbătute în cadrul Clubului.

"Soarta copiilor din internate după absolvire - discriminare sau neglijare?" a fost tema pusă în discuţie în cadrul primei întâlniri. Jurnaliştii au avut ocazia să discute cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Direcţiei Municipale pentru Protecţia copilului, ai organizaţiilor neguvernamentale, dar şi cu absolventele unor instituţii rezidenţiale.