Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Două servicii de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi

La Teleneşti au fost lansate două servicii de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi – Echipa Mobilă şi Plasament specializat de tip familial pentru adulţi. Aceste servicii au fost constituite în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion, cu sprijinul programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”. Ambele servicii sînt orientate spre dezinstituţionalizarea şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, integrarea lor în familii şi comunitate, asigurarea accesului la servicii comunitare, incluziunea socială şi dezvoltarea abilităţilor acestora pentru o viaţă independentă.

Echipa mobilă activează în raionul Teleneşti de 4 luni şi are drept beneficiari 12 copii. Aceştia locuiesc în comunităţi izolate, care în trecut aveau un acces limitat la serviciile de asistenţă socială specializate. Serviciile prestate copiilor sînt individualizate şi variază în funcţie de nevoile fiecăruia. Astfel, ei pot beneficia de servicii de asistenţă socială, medicală şi psihologică, servicii de reabilitare şi recuperare (kinetoterapie, terapie ocupaţională, servicii logopedice), instruire specială pentru stimularea dezvoltării persoanei, dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc.

Serviciul social Echipa Mobilă activează în baza Regulamentului – cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) şi aprobate de Guvern anul trecut.

Serviciul Plasament Familial Specializat este un program pilot implementat pentru prima dată în ţara noastră. Acesta presupune plasarea în cadrul unei familii a unei persoane adulte, care are o dizabilitate senzorială, intelectuală sau fizică şi care nu poate locui independent sau în familia sa biologică. Primul adult care beneficiază de acest serviciu a fost dezinstituţionalizat din Casa internat Orhei pentru persoane (băieţi) cu dizabilităţi intelectuale severe şi a fost plasat în cadrul unei familii din Teleneşti. Persoana în cauză a stat în diverse instituţii timp de 24 de ani. În prezent, el beneficiază de îngrijire şi susţinere într-un mediu familial substitutiv, unde i se oferă condiţii bune de trai şi o educaţie adecvată, în vederea sporirii abilităţilor pentru un trai independent şi integrării lui în comunitate. Adultul se află de două luni în familia respectivă, s-a integrat foarte bine şi deja participă la activităţile cotidiene ale acesteia.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănatatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova, având scopul de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. De suportul programului beneficiază în prezent 540 de copii cu dizabilităţi intelectuale şi fizice.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Ludmila Malcoci, director KHSIMA; Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 069501709; e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices.org; web: www.inclusion.md; www.keystone.md