Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Dezbatere publică asupra noului proiect de Cod al audiovizualului

Prima dezbatere publică asupra noului proiect de Cod al audiovizualului va avea loc săptămând viitoare, la Chişinău.

Proiectul, elaborat sub egida APEL, a fost finalizat în luna mai şi a stârnit interes din partea Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova”, OSCE şi Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UERT) care, din proprie iniţiativă, au făcut expertize şi le-au oferit grupului de lucru. Expertizele şi conţinutul pe capitole al proiectului de Cod vor fi prezentate în cadrul dezbaterii publice.

Proiectul noului Cod conţine noţiuni suplimentare şi prevederi inedite referitoare la comunicarea audiovizuală comercială, la regimul de proprietate în audiovizual, la mecanisme de funcţionare a autorităţii de reglementare a domeniului, la finanţarea serviciului public de radio şi televiziune, la radiodifuzorii comunitari, etc. Aceste prevederi necesită dezbateri aprofundate care să genereze sugestii şi propuneri adecvate confere documentului funcţionalitatea scontată.

Autorii proiectului intenţionează să colecteze toate propunerile de îmbunătăţire a cadrului juridic naţional de reglementare a domeniului audiovizualului care, luate în consideraţie, ar contribui la ajustarea viitorului Cod la standardele europene.

Dezbaterea publică va avea loc în perioada 25-26 octombrie, 2011, în Sala de Conferinţe a hotelului Jolly Alon, cu începere, în prima zi, de la ora 10.00.

Proiectul Codului audiovizualului a fost elaborat de un grup de lucru format din experţi în drept şi în audiovizual, cu sprijinul Programului Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova.