Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Patru adulţi din Casa internat Orhei au o casă proprie

“La revedere, patule! La revedere, dulapule! La revedere baie! La revedere, băieţi!” – aşa îşi ia Constantin rămas bun de la casa internat, nerăbdător să plece acasă. Pentru el, la fel ca şi pentru alţi trei tineri din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei, “acasă“ înseamnă Locuinţa protejată, unde cei patru băieţi au fost transferaţi săptămâna trecută.

Locuinţa protejată din or. Orhei este primul serviciu de acest tip din Republica Moldova şi a fost creată de Consiliul Raional Orhei, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), în cadrul Programului “Comunitate Incluzivă – Moldova”. Serviciul social „Locuinţă protejată” este destinat adulţilor cu dizabilităţi mintale uşoare, care au un grad înalt de independenţă şi se pot integra uşor în comunitate, cu o susţinere redusă, focusată pe dezvoltarea abilităţilor de trai independent ale acestora. Locuinţa protejată din Orhei este dotată cu echipamentul necesar celor patru locatari, oferindu-le un mediu sigur, accesibil şi confortabil, asemănător celui familial. Tinerii au ales singuri cu cine să locuiască în aceeaşi casă şi în aceeaşi odaie, dar şi îmbrăcămintea, încălţămintea, obiectele de uz personal. Ei, de asemenea, au participat şi la procurarea mobilierului din casă. Pentru Ion, ale cărui lucruri personale le poţi număra pe degete - două reviste despre maşini, 5 creioane şi o pungă cu nuci –, chiar şi aranjarea hainelor în dulap este un moment deosebit de emoţionant. “Aici, în dulap, am loc pentru toate”, spune Ion, arătând poliţele şi cuierele cu haine. „Am fost la cumpărături şi le-am ales eu singur pe cele care mi-au plăcut mie”.

Pentru început, tinerii vor fi ajutaţi în activităţile zilnice de patru specialişti de suport, care lucrează în schimburi. Transferul în Locuinţa protejată le va permite băieţilor să adopte un stil de viaţă activ şi să se bucure de condiţii egale de trai în comunitate. Astfel, odată cu sporirea abilităţilor de trai independent, ei vor putea fi încadraţi în câmpul muncii. Prima zi acasă este plină de emoţii şi experienţe noi pentru băieţi, care au trăit aproape toată viaţa în instituţii rezidenţiale. “Niciodată în viaţa mea nu am mâncat cu flori pe masă… e atât de plăcut. Noi ne simţim aici ca într-o familie adevărată” , spune Ion, care a fost abandonat de familie şi a stat 7 ani în Casa internat din Orhei.

Serviciul social Locuinţa protejată activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern anul trecut. Fiecare Locuinţă protejată este creată în baza unui design social, care este elaborat reieşind din necesităţile beneficiarilor care vor locui în această casă. Beneficiarii sunt plasaţi în serviciu conform Avizului Comisiei multidisciplinare pentru protecţia drepturilor persoanelor adulte în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi a deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de KHSIMA în parteneriat cu MMPSF, cu susţinerea financiară a Open Society Institute/Mental Health Initiatives şi Fundaţiei Soros-Moldova. Scopul Programului este de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii. Până în prezent, de sprijinul Programului au beneficiat 291 de persoane cu dizabilităţi, inclusiv 52 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei. Susţinerea acordată include: asistenţă socială, consiliere psihologică, asistenţă medicală, susţinere în menţinerea comportamentelor pozitive, educarea deprinderilor de viaţă independentă, sprijin pedagogic în incluziunea şcolară, asistenţă în vederea accesării altor servicii comunitare.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Ludmila Malcoci, director KHSIMA
Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 069501709; e-mail:
lmalcoci@keystonehumanservices.org; web: www.inclusion.md, www.keystone.md.