Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Specialist în Instruire şi Logistică în Programul Sănătate Publică

Fundaţia Soros – Moldova anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Specialist în Instruire şi Logistică (SI&L) în cadrul Programului Sănătate Publică, subprogram Reducerea Riscurilor (Prevenire HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile). SI&L va organiza traininguri şi evenimente în domeniul HIV/SIDA, implementate în cadrul proiectelor finanţate de Fundaţie din grantul GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). Data limită de aplicare este 21 septembrie 2011, ora 16.00.
 
Criterii de eligibilitate:
1. Studii superioare în ştiinţe sociale sau alte domenii relevante;
2. Experienţă de lucru în implementarea activităţilor de instruire şi logistică;
3. Cunoaşterea limbilor română, engleză şi rusă;
4. Abilităţi de lucru la calculator.
 
Experienţă de lucru în implementarea activităţilor de training şi/sau logistică într-un proiect similar va fi considerat un avantaj;
Experienţa de lucru în organizaţiile care implementează activităţi de prevenire în domeniul HIV/SIDA, susţinere şi suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA/Grupurile Vulnerabile va constitui un avantaj.
 
Cerinţele faţă de persoanele care doresc să participe la concurs sunt stipulate în Termenii de Referinţă anexaţi.
 
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
 
(a) curriculum vitae (CV) actualizat şi
(b) o scrisoare de intenţie, motivînd interesul şi eligibilitatea pentru această poziţie
 
la adresa electronică: vslobozian@soros.md
 
sau la adresa:
 
Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Liliana Gherman
 
nu mai târziu de 21 septembrie 2011, ora 16.00.
 
 
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate. 
 
 
Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Vitalie Slobozian
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07