Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Reţeaua radiodifuzorilor regionali: alegerile s-au încheiat, analiza continuă

Membrii Reţelei posturilor de radio şi de televiziune locale/regionale, care activează sub egida Programului Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, vor face o evaluare detaliată a modului în care a fost reflectată campania electorală pentru alegerile generale locale din acest an. Întrunirea generală va avea loc în perioada 21-24 iunie 2011, la staţiunea „IT Relax” de la Vadul-lui-Vodă, unde vor participa 40 de manageri radio şi TV.

Evaluarea va viza câteva activităţi-cheie ale fiecărui membru al Reţelei în scopul informării adecvate a publicului comunitar: reflectarea procesului electoral în ediţiile de ştiri şi actualităţi; realizarea emisiunilor electorale educaţionale; organizarea şi desfăşurarea dezbaterilor electorale radiofonice şi televizate; difuzarea spoturilor motivaţionale; plasarea publicităţii electorale; impactul acţiunilor întreprinse. Aprecierea activităţii fiecărei staţii în campania electorală va fi făcută în temeiul unui set de indicatori cantitativi şi calitativi, elaborat de experţii Reţelei.

Indicatorii cantitativi vor oferi posibilitatea determinării şi comparării rezultatelor referitoare la numărul ştirilor, subiectelor, emisiunilor, dezbaterilor şi spoturilor electorale; la durata lor cumulată; la numărul surselor de informaţie în ştiri şi subiecte electorale; la numărul categoriilor de protagonişti ai ştirilor, subiectelor şi emisiunilor electorale. Conform indicatorilor calitativi, urmează a fi stabilite şi comparate rezultatele ce ţin de atitudinea jurnaliştilor în ştiri, subiecte şi emisiuni electorale; prestaţia moderatorilor de dezbateri electorale; contextul apariţiei protagoniştilor în ştiri, subiectele şi emisiunile electorale; corectitudinea limbajului; diversitatea tematică; gradul de complexitate; regia.

O apreciere obiectivă, în baza unor criterii măsurabile, este benefică pentru creşterea profesională a membrilor reţelei. La staţiile locale/regionale de radio şi de televiziune, ca şi la toate instituţiile din provincie, fluctuaţia cadrelor este mare, iar pentru o parte dintre reporteri şi moderatori reflectarea unei campanii electorale a fost o premieră. Astfel, o evaluare cât mai exactă a muncii fiecăruia este necesară, pentru a determina ce a fost bine şi unde există rezerve de creştere. Transferul de experienţă, concluziile şi recomandările experţilor, cu siguranţă, vor impulsiona procesul de profesionalizare a membrilor reţelei”, a spus Victoria Miron, directorul Programului Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.

Reţeaua dispune la Chişinău de un studio central de producere, echipa căruia realizează şi distribuie staţiilor locale/regionale ştiri, subiecte şi emisiuni cu tematici de importanţă naţională, ce completează şi diversifică serviciile de programe oferite publicului comunitar. În plus, studioul îndeplineşte şi funcţiile unui centru de instruire pentru reporterii, cameramanii, montatorii staţiilor-membre. Întrunirea generală a Reţelei este un moment oportun de a analiza atât activitatea studioului propriu-zisă, cât şi calitatea relaţiilor stabilite între studio şi staţii.

Evaluarea funcţionării staţiilor şi a studioului central vor furniza noi idei pentru a concretiza şi a ajusta agenda acţiunilor ulterioare. Acestui scop îi vor fi dedicate ultimele două zile ale întrunirii Reţelei, când membrii acesteia, în cadrul a trei Ateliere de lucru separate, urmează să pună la punct realizarea în perspectiva imediat următoare a trei obiective importante: organizarea şi desfăşurarea Zilei uşilor deschise la studioul central de producere; organizarea şi desfăşurarea, în emisie directă, a unui telemaraton de sensibilizare a opinie publice asupra unei probleme de interes social sporit; stabilirea şi asigurarea unui produs informaţional comun în temeiul materialelor oferite de către staţii.

Reţeaua posturilor de radio şi de televiziune locale/regionale a fost constituită în anul 2006, în cadrul programului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de programe audiovizuale cu caracter comunitar şi public” ca parte a Proiectului „Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice”. Proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi) şi implementat de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova. La moment, Reţeaua întruneşte 27 staţii de radio şi de televiziune şi două televiziuni on-line, inclusiv din UTA Gagauz Yeri şi din regiunea transnistreană.