Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Training în Jurnalismul Civic şi Cetăţenesc pentru jurnaliştii posturilor regionale radio şi TV

În perioada 8-13 mai 2011, manageri, jurnalişti şi operatori de la 26 staţii de radio şi televiziune locale, membre ale Reţelei, au participat la un training organizat în localitatea Side, Turcia, de către Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova. Agenda instruirii a cuprins două teme majore: dezvoltarea jurnalismului civic şi cetăţenesc şi, dată fiind proximitatea temporală a alegerilor generale locale în Republica Moldova, practici reuşite de reflectare a campaniilor electorale.

De menţionat că din primul an de activitate al Reţelei, membrii ei au fost încurajaţi să practice un jurnalism social responsabil, orientat către preocupările reale şi cotidiene ale cetăţeanului şi, în acest sens, sunt înregistrate progrese vizibile. Totodată, al doilea an consecutiv, membrii Reţelei sunt motivaţi să dezvolte ceea ce Dan Gillmor, jurnalist şi cercetător american, în anul 2004, a numit „citizen journalism”, adică jurnalismul practicat de cetăţenii de rând, non-ziarişti, dar care demonstrează activism social înalt.

Jurnalismul cetăţenesc reprezintă un fenomen relativ nou care, datorită tehnologiilor informaţionale în epoca Internetului, capătă vertiginos vigoare şi câştigă prestigiu, în pofida faptului că generează discuţii în controversă. În Republica Moldova, inclusiv la nivel local/regional, fenomenul în cauză a apărut mai târziu, astfel că s-a simţit necesitatea recuperării unui deficit de cunoştinţe, sesizat în rândul membrilor Reţelei. Iată de ce, 4 din cele 6 zile de training, participanţii la el, ghidaţi de experţii Yevhen Hlibovytskyy (Ucraina) şi Georgi Kurtev (Bulgaria), au fost preocupaţi de problematica jurnalismului cetăţenesc. Experţii au încercat să convingă audienţa de necesitatea indiscutabilă de a trata fenomenul cu toată atenţia. Ei au accentuat principalele lui particularităţi: caracterul amatoricesc, cu impact atât pozitiv (posibilitatea difuzării libere a propriilor opinii), cât şi negativ (numărul redus de materiale bine documentate); caracterul de masă al activităţii, ceea ce conduce la o reflectare mai amplă a unui eveniment, dar şi la sporirea „zgomotului informaţional”; viteza extrem de mare a publicaţiilor, fapt ce oferă posibilitatea de a afla despre anumite evenimente mai înainte ca mass-media tradiţională să comunice despre ele; existenţa relaţiei dintre utilizatorii unei reţele de socializare; existenţa feedback-ului la ceea ce se publică, chiar dacă nu rareori, sunt admise deraieri de la tema ce a provocat discuţia; utilizarea masivă a platformei virtuale Web 2.0, în primul rând, de către cetăţeni, de către non-jurnalişti; apariţia şi creşterea în progresie geometrică a numărului de bloguri şi de bloggeri; lansarea în circuitul informaţional a unei game tematice diversificate, inimaginabilă odinioară; „contaminarea” jurnalismului profesionist de teme şi probleme anterior fie neglijate, fie marginalizate; eterogenitatea participanţilor la actul comunicaţional şi efecte de socializare a comunităţilor care nu se cunosc şi care nu au un mediu de reşedinţă comun etc.

După sesiuni teoretice comune, cu ilustrări din experienţa existentă în lume, inclusiv în ţările de origine ale experţilor trainingului, membrii Reţelei au avut şi ateliere de lucru, separate. Directorii staţiilor, de exemplu, au elaborat strategii de dezvoltare a propriilor instituţii mediatice, luând în calcul provocările evidente, dar şi cele eventuale ale erei informaţionale şi ale globalizării. Ceilalţi participanţi la training, repartizaţi în 4 echipe, au elaborat câte un set de reguli de interacţiune cu cetăţenii dornici să practice jurnalismul. Prezentarea şi analiza elaborărilor a permis, în definitiv, redactarea unei variante-model, valabilă pentru orice instituţie mediatică ce se îngrijeşte de cooperarea cu membrii activi ai comunităţii întru binele comun – diversificarea tematică şi sporirea operativităţii produsului informaţional oferit comunităţilor.

Trainingul, pe toată perioada, a fost dominat de cuvântul-cheie „încredere” – încrederea, pe care membrii Reţelei trebuie să o obţină din partea publicului, să o menţină şi să o dezvolte, indiferent dacă e vorba de jurnalism cetăţenesc sau de dezbateri electorale. Încrederea cetăţeanului în produsul informaţional oferit de către instituţia mediatică – aceasta-i temelia sigură pe care trebuie zidită relaţia jurnalistului cu publicul comunitar. A fost laitmotivul trainingului desfăşurat în Turcia şi, cu siguranţă, este şi trebuie să rămână motivaţie centrală în activitatea curentă şi de perspectivă a Reţelei.

Trainingul este parte a Proiectului „Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice”, componenta „Consolidare a Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de programe audiovizuale cu caracter comunitar şi public” . Proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi) şi implementat de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.

 

Link-uri:

 

http://canalregional.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=4272&parent=0

http://canalregional.md/libview.php?l=ro&idc=402&id=4314&parent=0