Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Nou proiect al Codului Audiovizualului

Asociaţia Presei Electronice APEL, în cadrul proiectului „Dezvoltarea audiovizualului în Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului juridic naţional de reglementare a domeniului”, sprijinit de Programului Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, a finalizat elaborarea unui nou proiect al Codului audiovizualului. Elaborarea lui a fost decisă în cadrul seminarilor teoretico-practice, conferinţelor naţionale, meselor rotunde, simpozioanelor, audierilor publice etc, desfăşurate în perioada 2006 – 2010, cu participarea autorităţilor, reprezentanţilor societăţii civile, experţilor europeni. Parte dintre acţiuni au fost organizate de către Diviziunea Media a Consiliului Europei, Misiunea OSCE în Moldova, Comisia parlamentară de specialitate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, organizaţii neguvernamentale.

Scopul major urmărit de autorii proiectului este asigurarea unui cadru juridic funcţional de dezvoltare a domeniului audiovizualului în ţară pe principii realmente democratice. Autorii consideră că proiectul de cod elimină ambiguităţile existente în legislaţia actuală şi o completează cu noi prevederi, menite s-o ajusteze la rigorile normelor europene din domeniul audiovizualului. Astfel, este introdus un nou mecanism de finanţare a autorităţii de reglementare şi a radiodifuzorilor publici; este stipulată o nouă modalitate de desemnare şi de funcţionare a Consiliului Audiovizualului, a Consiliului de Supraveghere a radiodifuzorului public şi a Comitetului managerial al radiodifuzorului public; sunt introduse noi noţiuni şi noi prevederi care să reglementeze dezvoltarea audiovizualului, în general, şi a pieţei de publicitate, în particular, în era digitalizării; sunt prevăzute măsuri de prevenire a monopolizării spaţiului informaţional; este introdus un nou capitol cu referire la activitatea radiodifuzorilor comunitari etc.

Autorii proiectului sunt dispuşi să coopereze cu toate părţile interesate, în special, cu membrii comisiei parlamentare de specialitate, pentru perfecţionarea cadrului juridic ce-ar asigura dezvoltarea domeniului audiovizualului în beneficiul întregii societăţi.

Textul proiectului, în limbile română şi engleză, poate fi accesat pe site-urile www.soros.md şi www.apel.md.
 

Codul Audiovizualului - Proiect RO

Codul Audiovizualului - Proiect ENG