Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de angajare a unei instituţii pentru efectuarea unui studiu sociologic a de evaluare a staţiilor radio şi TV locale/regionale

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru angajarea unei instituţii specializate care va efectua un studiu sociologic de evaluare a audienţei staţiilor locale/regionale de radio şi TV, membre ale reţelei posturilor TV/radio regionale din Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană şi UTA Găgăuzia (va fi studiată activitatea a 10 posturi radio şi 14 posturi TV).

Obiective specifice:

  • estimarea audienţei actuale şi celei potenţiale ale staţiilor locale de radio şi TV;
  • evaluarea programelor de radio şi TV de către publicul comunitar.

Durata

Studiul sociologic va fi început pe 1 noiembrie 2010 şi va fi încheiat nu mai târziu de 25 decembrie 2010.

Eligibilitate

Sunt eligibile pentru participare companiile şi instituţiile de efectuare a studiilor în domeniul respectiv, care pot face dovada unei experienţe de cel puţin 3 ani în domeniu (cercetări sociologice de performanţă; existenţa unei reţele stabile de operatori; cadre calificate şi licenţiate etc.).

Cerinţe de calificare:

activitate practică în domeniu nu mai puţin de 3 ani;

  • facultăţi în elaborarea metodologiilor solicitate de profilul cercetării;
  • resurse umane şi capacităţi organizatorice suficiente pentru desfăşurarea acţiunii;
  • disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunii în termenele indicate.

 Vor avea prioritate candidaţii cu experienţă relevantă în implementarea unor acţiuni similare anterioare.

Dosarele pentru concurs vor fi depuse la sediul Fundaţiei pe adresa: Chişinău, str. Bulgară, 32, Programul Mass- Media, în doua plicuri sigilate separate cu menţiunea "Concurs: Studiu Sociologic". Termenul limită de depunere a ofertelor: 27 octombrie 2010, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507, persoană de contact Victoria Miron, director proiect mass-media, vmiron@soros.md sau accesaţi www.soros.md.

Termeni de referinta (PDF 89.8KB)