Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs: Selectare local seminar radio/tv

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru selectarea unui local situat în afara Chişinăului pentru desfăşurarea seminarului de instruire „Emisiunea de dezbateri televizate la postul local TV”. Seminarul se va desfăşura in oricare 6 zile consecutive din perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2011.

Conţinutul activităţii instruirea membrilor Reţelei în materie de producere
a emisiunilor de dezbateri televizate la postul local TV.
La concurs pot participa complexe şi centre de instruire; baze de odihnă; pensiuni turistice din afara Chişinăului de categoria 4-5 şi agenţii de turism care dispun de sau ar putea oferi următoarele:

  • spaţii de cazare pentru 44 persoane (cel puţin 2 camere SGL şi 21 DBL sau 22 de camere DBL) şi alimentare pentru 44 de persoane (meniul va fi stabilit ulterior cu compania care va cîştiga concursul, în baza listei de bucate prezentate în oferta financiară);
  • o sală mare de instruire cu suprafaţa de 120-150 m.p., care poate fi despărţită prin pereţi mobili sau alte modalităţi în cel puţin 2 zone de lucru (se exclude varianta cu 2 săli separate). Sala să fie în conformitate cu normele în vigoare;

Sala trebuie să fie dotată cu proiector, ecran, cel puţin un calculator, acces la internet wireless, 2 table pentru flip chart.

Oferta tehnică va include:

  • copiile licenţelor sau autorizaţiilor pentru serviciile respective;
  • descrierea spaţiilor de cazare, reieşindu-se din necesităţile seminarului;
  • descrierea sălilor de instruire, inclusiv a suprafeţelor în m.p. şi a dotării tehnice;
  • descrierea posibilităţilor de alimentare a participanţilor la seminar, inclusiv a orarului meselor (reieşindu-se din 3 mese pe zi şi 2 pauze de cafea);

Oferta financiară va fi depusă în plic separat şi va include:

  • calculaţia de preţuri pentru serviciile de cazare şi arendă spaţii pentru oricare 6 zile consecutive din perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2011;
  • preţurile chiriei echipamentelor necesare pentru derularea seminarului;
  • lista de bucate pentru elaborarea ulterioară a meniului, incluzînd descrierea componentelor, mărimea porţiilor şi preţurile.

Părţile interesate vor depune ofertele în corespundere cu cerinţele stipulate în Termenii de referinţă. Ofertele tehnice vor fi depuse cu menţiunea „Concurs: „Selectare local seminar tv”, nu mai târziu de 13 octombrie 2010, ora 18:00, în plic sigilat la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova, „În atenţia Directorului Financiar”.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, tel: 270031, fax 270507, persoană de contact Bivol Adrian abivol@soros.md sau accesaţi www.soros.md.

Termeni de referinţă (PDF, 495 KB)