Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

REZULTAT - Selectarea unei persoane fizice pentru evaluarea finală a proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”

Cerere de oferte pentru selectarea unei persoane fizice pentru evaluarea finală a proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”

Solicitarea de oferte: 2021.JHR.EU.03
Data publicării anunțului: 15 septembrie 2021; 00:00
Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 octombrie 2021; 13:00

Procedura de achiziție: Licitație deschisă
Modalitatea de contractare: Contract de prestări servicii

Context
Departamentul Justiție și Drepturile Omului implementează proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”. Activitatea A10 din proiect prevede realizarea evaluării finale a proiectului.

Evaluarea urmează a fi realizată la finalul Proiectului, conform orarului din Instrucțiunea pentru ofertanți. Raportul de evaluare va informa partenerii de implementare, donatorii, organizațiile beneficiare de granturi și reprezentanții autorităților publice cu privire la rezultatele proiectului implementat și va evidenția și documenta modificările aduse de intervențiile Proiectului pe perioada implementării lui și posibilitatea replicării acestora.

Obiectivele de bază ale evaluării sunt:
1. Să analizeze relevanța Proiectului în raport cu necesitățile persoanelor aflate în custodia statului în coraport cu prioritățile și intervenția organelor Poliției aflate în contact cu acestea la etapa reținerii;
2. Să analizeze în ce măsură scopul, obiectivele și rezultatele planificate în cadrul Proiectului au fost atinse și să analizeze rezultatele obținute și impactul produs;
3. Să analizeze sustenabilitatea Proiectului și a produselor elaborate și să analizeze dacă intervențiile implementate pot fi replicate și în ce condiții;
4. Să documenteze experiențele, practicile și provocările și să elaboreze recomandări clare în vederea adoptării unor strategii eficiente și realiste de către implementatori și partenerii de dezvoltare pentru implementarea unor proiecte similare.

Depunerea dosarului
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
• Ofertă tehnică;
• Ofertă financiară.

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 29 octombrie, ora 13.00
Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@soros.md


Cererea de oferte include:
1. Scrisoarea de invitație;
2. Instrucțiune pentru ofertanți;
3. Termenii de Referință;
4. Formularele pentru Oferte:

 

Întrebări și răspunsuri

Contact
Pentru informații suplimentare tel: 069955014, Mihaela Burduja – directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului: mburduja@soros.md
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până 29 octombrie 2021, orele 13:00.

 

***

În conformitate cu Decizia nr. 3 a Comisiei de Achiziții din 08 noiembrie 2021 a fost decisă Contractarea doamnei Lesnic Cristina în calitate de evaluator al proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova”.
Dosarul depus de doamna Cristina Lesnic este câștigător.