Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.
Departamentul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Școala Națională de Management în Sănătate Publică, IMSP Institutul Oncologic din Moldova, Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale printre care Asociația Națională a Farmaciștilor din Moldova, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Asociația Națională de Tratament Paliativ, Asociația Keystone Moldova, Institutum Virtutes Civilis.

Priorități:

Inițiative susținute din alte surse:

Persoana de contact: Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Informația actualizată despre activitățile departamentului, desfășurate în 2021, va fi publicată pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!