Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lansarea expoziţiei de fotografii "Umbrele imperiului"

Istoria poate fi studiată din perspectiva evenimentelor, ce au un început şi sfârşit distinct, cu linii clare şi fixe. La fel, istoria poate fi analizată prin prisma proceselor şi a mentalităţilor, cu semiumbre şi margini retuşate. Distanţarea de trecut - apusul unui imperiu – nu are loc izolat sau fără nuanţe. Etichetele se pot schimba peste noapte, zidurile pot cădea într-o zi, dar modul de gândire persistă, iar reminiscenţele vor fi profunde.Colapsul Uniunii Sovietice a creat frontiere între state şi hotare între oameni. Schimbarea era binevenită, însă, în acelaşi timp, schimbarea însemna incertitudine. O lume nouă poate diviza oamenii în modalităţi diferite.

Acestea sunt ideile ce stau la baza expoziţiei de fotografii "Umbrele imperiului", semnate de Mary Frances Lindstrom (SUA/Marea Britanie), Directoarea Programului Est-Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, cu sediul la Londra. Expoziţia este găzduită de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a R. Moldova, în perioada 4 - 14 decembrie, 2011.