Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea programului: de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Drept

Misiunea programului: un sistem de justiție echitabil, accesibil si predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului

Programul de Drept își desfășoară activitățile în câteva domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului, Justiție Penală și Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile

Programul Egalitate și Participare Civică urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și diversității.

Sănătate publică

Misiunea programului: să contribuie la avansarea sănătăţii şi drepturilor persoanelor marginalizate prin sporirea capacităţilor societăţii civile de a participa la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea programului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2016

Despre Fundaţia Soros-Moldova

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.

Fundaţia Soros-Moldova activează în domeniile enumerate mai sus prin derularea unor programe de granturi şi operaţionale. Acestea sunt lansate la decizia Senatului Fundaţiei Soros-Moldova şi reprezintă o recunoaştere a unui domeniu unde Fundaţia ar putea contribui prin asistenţă tehnică, consultanţă, instruire, finanţare de proiecte (iniţiative) concrete. Programele funcţionează timp de mai mulţi ani sau în perioada necesară pentru redresarea situaţiei problematice în domeniu. Fiecare program propune pentru un an de zile o serie de activităţi concrete, pentru care este solicitată finanţarea Senatului Fundaţiei. Programele sunt administrate de directorii de program. Proiectele implementate de Fundaţie sunt promovate în mass-media din Moldova.

Procesul de luare a deciziilor include câteva etape: proiectele ce vin în atenţia responsabililor de program sunt examinate, în unele cazuri, de un grup de experţi (numit şi Comisie de experţi), apoi proiectele recomandate de ei sunt propuse spre discuţie şi decizie de finanţare unui juriu responsabil de câteva programe. În anul 2016, activează patru jurii specializate: Media, Egalitate şi Participare Civică, Sănătate Publică şi Buna Guvernare. Juriile pentru programe aprobă finanțarea proiectelor cu un buget ce nu depășește suma de 50,000 dolari SUA. Proiectele cu o valoare mai mare de 50,000 dolari SUA sunt examinate în prima etapă de juriul specializat, iar apoi de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în competenţa căruia intră, totodată, examinarea şi aprobarea strategiei de activitate a Fundaţiei Soros-Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova nu finanţează cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cereri tehnico-ştiinţifice. Nu se oferă granturi pentru susţinerea generală a organizaţiilor, ci doar pentru proiecte concrete.