Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea programului: de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Drept

Misiunea programului: un sistem de justiție echitabil, accesibil si predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului

Programul de Drept își desfășoară activitățile în câteva domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului, Justiție Penală și Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile

Programul Egalitate și Participare Civică urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și diversității.

Sănătate publică

Misiunea programului: să contribuie la avansarea sănătăţii şi drepturilor persoanelor marginalizate prin sporirea capacităţilor societăţii civile de a participa la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea programului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2016

Organe decizionale

Senatul Fundaţiei Soros-Moldova

 • Stela Bivol - Preşedintele Senatului
 • Mircea Eşanu
 • Ana Mihailov
 • Alexandru Canţîr
 • Lucia Aprodu
 • Igor Cașu
 • Daniela Vidaicu

Juriile specializate pe domenii:

Buna Guvernare

 1. Andrei Rusanovschi
 2. Stelian Rusu
 3. Andrei Brighidin
 4. Ludmila Pașcanean
 5. Iosif Moldovanu

Mass - Media

 1. Vasile Spinei
 2. Alina Țurcanu
 3. Dumitru Lazur
 4. Mariana Tacu

Sănătate Publică

 1. Victor Burinschi
 2. Ştefan Gheorghiţă
 3. Svetlana Plămădeală
 4. Liliana Domente

Drept

 1. Traian Țurcanu
 2. Dumitrița Bologan
 3. Radu Danii
 4. Zinaida Guțu
 5. Denis Arcușa