Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Drept

Programul promovează reformele juridice bazate pe respectarea drepturilor omului, responsabilitatea juridică, incluziunea socială şi buna guvernare. Programul îşi concentrează atenţia pe trei domenii de intervenţie, esenţiale pentru dezvoltarea statului de drept şi a societăţii deschise:

Egalitate şi Participare Civică

Programul Egalitate şi Participare Civică combină programe de granturi cu proiecte operaţionale (administrate direct de Fundaţie).

Sănătate publică

Misiunea Programului Sănătate Publică este de a avansa sănătatea şi drepturile persoanelor marginalizate prin dezvoltarea competenţelor liderilor societăţii civile şi implicarea activă a ONG-urilor în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate.

Mass-media

 

Bine aţi venit

Pe site-ul fundaţiei soros-moldova

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.

DETALII